15. децембар 2020. Седмa седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

15. децембар 2020. Седмa седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Уторак, 15. децембар 2020.

Седмa седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години, за уторак, 15. децембар 2020. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Арђенд Бајрами, Ђорђе Милићевић и Сандра Божић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о дигиталној имовини, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона o фискализацији, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допуни Закона о тржишту капитала, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавној својини, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 18. Предлог кандидата за члана Фискалног савета, који је поднела гувернер Народне банке Србије;
 19. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, коју је поднео Одбор за културу и информисање и
 20. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 14, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 15. до 17, и заједнички јединствени претрес о тачкама 18. до 20. дневног реда седнице.

У име предлагача Народној скупштини предлоге закона образлагали су министар финансија Синиша Мали и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић.

Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 14. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 16. децембра 2020. године, Народна скупштина започела је и обавила заједнички начелни и јединствени о тачкама 15. до 17. дневног реда седнице. Предложене акте образложио је представник предлагача, министар унутрашњих послова Александар Вулин.

У наставку рада, народни посланици водили су и закључили заједнички јединствени претрес о тачкама 18. до 20. дневног реда седнице.

Седници је присуствовала и гувернерка Народне Банке Јоргованка Табаковић.

Трећег дана рада, 17. децембра, а пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Мирсад Хоџић, Јелена Михаиловић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина започела и завршила претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

До краја дана, народни посланици обавили су претрес о појединостима и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис.

Пошто је обављена расправа о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић одредио је четвртак, 17. децембар са почетком у 17 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, народни посланици већином гласова усвојили су Предлог закона о дигиталној имовини, Предлог закона o фискализацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Предлог закона о изменама и допуни Закона о тржишту капитала.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавној својини, Предлог закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, Предлог закона о потврђивању Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава, Предлог закона о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“, Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана, Предлог закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке.

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је Предлог кандидата за члана Фискалног савета, поднет од стране гувернера Народне банке Србије, на чији положај је изабран Бојан Димитријевић, који је пред народним посланицима положио заклетву.

Народни посланици усвојили су и Листу кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, коју је поднео Одбор за културу и информисање. За чланове Савета народни посланици већином гласова изгласали су Оливеру Зекић и Александру Јанковић.

На Седмој седници Другог редовног заседања народни посланици донели су и Одлуку о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије на који је изабран др Миладин Ковачевић, на период од пет година.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о дигиталној имовини

2. Предлог закона o фискализацији

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

9. Предлог закона о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

10. Предлог закона о изменама и допуни Закона о тржишту капитала

11. Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавној својини

12. Предлог закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

13. Предлог закона о потврђивању Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава

14. Предлог закона о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води"

15. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана

16. Предлог закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

17. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

18. Предлог кандидата за члана Фискалног савета

19. Листа кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

20. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.


Видео (12)

Уторак, 15. децембар 2020. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (I)

Уторак, 15. децембар 2020. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (II)

Уторак, 15. децембар 2020. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (III)

Уторак, 15. децембар 2020. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (IV)

Среда, 16. децембар 2020. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 16.12.2020.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 7


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4