Седмо ванредно заседање Народне скупштине у 2013.години

Седмо ванредно заседање Народне скупштине у 2013.години

Уторак, 25. јун 2013.

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013.години

Потпредседница Народне скупштине Републике Србије Весна Ковач сазвала је, на захтев 141 народног посланика, Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за уторак, 25.јун 2013. године, са почетком у 14 часова.


У захтеву за одржавање ванредног заседања одређен је дневни ред:

1. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину, који је поднео Заштитник грађана са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 8. маја 2013. године, Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 24. маја 2013. године, Предлогом закључка Одбора за рад, социјална питања, друштвену укључениост и смањење сиромаштва од 29. маја 2013. године и Предлогом закључка Одбора за права детета од 31. маја 2013.године,
2. Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину, који је поднео Повереник за заштиту равноправности са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 24. маја 2013. године и Предлогом закључка Одбора за рад, социјална питања, друштвену укључениост и смањење сиромаштва од 29. маја 2013.године,
3. Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину, који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности са Предлогом закључка Одбора за културу и информисање од 24. јуна 2013. године и Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 24. јуна 2013.године,
4. Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину, који је поднела Државна ревизорска институција са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 19. јуна 2013.године,
5. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину, који је поднела Агенција за борбу против корупције са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 24. јуна 2013.године,
6. Предлог националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 - 2018. године, који је поднела Влада,
7. Предлог националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, који је поднела Влада,
8. Предлог одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Демократска странка Србије – Војислав Коштуница,
9. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка.

Пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Жика Гојковић, Горица Гајић, Бојан Ђурић и Борислав Стефановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Другог дана рада, 26.јуна, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 1, 2. и 3. дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 4. и 5. дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 6. и 7. и заједнички јединствени претрес о тачкама 8. и 9. дневног реда заседања.

До краја рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама 1, 2. и 3. дневног реда заседања, a извештаје из тачака 1. и 2. дневног реда народним посланицима образложили су заштитник грађана Саша Јанковић и повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић.

На почетку трећег дана рада, 27. јуна, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Мирко Чикириз, Мирослав Маркићевић, Милица Војић Марковић, Кенан Хајдаревић, Александар Сенић и Марко Атлагић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У наставку седнице, Народна скупштина водила је и до краја дана закључила заједнички јединствени претрес о Извештају о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину, који је поднела Државна ревизорска институција, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Годишњем извештају о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину, који је поднела Агенција за борбу против корупције, са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. Извештај о раду Државне ревизорске институције представио је председник ДРИ Радослав Сретеновић, а Татјана Бабић, директорка Агенције за борбу против корупције, представила је Извештај о раду Агенције.

Четвртог дана заседања, 28.јуна, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о Предлогунационалне стратегије реформе правосуђа за период 2013 - 2018.године и о Предлогунационалне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018.године.

У име предлагача, предложене стратегије народним посланицима представио је министар правде и државне управе Никола Селаковић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 6. и 7. дневног реда заседања, као и заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Демократска странка Србије – Војислав Коштуница и о Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка, односно, о тачкама 8. и 9.дневног реда заседања.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда заседања, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић одредио је понедељак, 1.јул 2013.године, са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине у 2013.години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 1.јула, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 8. маја 2013. године, Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 24. маја 2013. године, Предлог закључка Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва од 29. маја 2013. године и Предлог закључка Одбора за права детета од 31. маја 2013.године, поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2012. годину.
Већином гласова народних посланика усвојен је Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 24. маја 2013. године и Предлог закључка Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва од 29. маја 2013.године,
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину.
Усвојени су и Предлог закључка Одбора за културу и информисање од 24. јуна 2013. године и Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 24. јуна 2013.године, поводом разматрања Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину.
Такође, Народна скупштина усвојила је и Предлог закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 19. јуна 2013.године, поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину и Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 24. јуна 2013.године, поводом разматрања Годишњег извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину.
У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је Предлог националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године и Предлог националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018.године.
Усвојени су и Предлог одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије и Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.
У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника, на које су указивали народни посланици током заседања, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.
Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда заседања, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић, закључио је Седмо ванредно заседање Народне скупштине у 2013.години.

Резултати гласања:

1. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину

2. Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину

3. Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину

4. Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину

5. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину

6. Предлог националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 - 2018. године, у целини

7. Предлог националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, у целини

8. Предлог одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије (ДСС)

9. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДС)Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
среда, 12. август
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја