28. новембар 2019. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

28. новембар 2019. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Четвртак, 28. новембар 2019.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години за четвртак, 28. новембар 2019. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милорад Мирчић, др Предраг Јеленковић, Марјана Мараш, Немања Радојевић, Јелена Вујић Обрадовић, Милија Милетић и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, који је поднела Влада и
 16. Предлог закона о агенцијском запошљавању, који је поднела Влада.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 11. и заједнички начелни претрес о тачкама од 12. до 16. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је и до краја дана водила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 11, а предлоге аката образложили су министар финансија Синиша Мали и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Другог дана рада, 29. новембра, Народна скупштина је водила и завршила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 11. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 2. децембра, Народна скупштина је започела и до краја дана обавила заједнички начелни претрес о тачкама од 12. до 16. дневног реда седнице.

Предложене законе образложили су представници предлагача, министар државне управе и локалне локалне самоуправе Бранко Ружић и министар за за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Четвртог дана рада, 3. децембра, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф.др Војислав Шешељ, Маријан Ристичевић, Ђорђе Вукадиновић, Марија Јевђић, Јосип Броз и др Бобан Бирманчевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Током дана Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, o Предлогу закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.

Петог дана рада, 4. децембра, Народна скупштина започела је претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о тачкама 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и 14. дневног реда седнице.

Шестог дана рада, 5. децембра, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Милићевић, Александар Шешељ, Владимир Ђурић, Маријан Ристичевић, Ђорђе Вукадиновић и Марко Парезановић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина започела претрес у појединостима Предлога закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама и Предлога закона о агенцијском запошљавању, које је поднела Влада.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о тачкама 15. и 16. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић одредио је петак, 6. децембра , са почетком у 10.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 6. децембра, Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину, који је поднела Влада, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара и Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, које је поднела Влада.

Народна скупштина је, у Дану за гласање, усвојила и Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама и Предлог закона о агенцијском запошљавању, које је поднела Влада.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у целини

8. Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, у целини

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, у целини

11. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, у целини

12. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у целини

13. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, у целини

14. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, у целини

15. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, у целини

16. Предлог закона о агенцијском запошљавању, у целини

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2019. години.

Видео (23)

Четвртак, 28. новембар 2019. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.11.2019.(I)

Четвртак, 28. новембар 2019. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.11.2019.(II)

Петак, 29. новембар 2019. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.11.2019.(I)

Петак, 29. новембар 2019. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.11.2019.(II)

Петак, 29. новембар 2019. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.11.2019.(III)

Прикажи још Преостало видео снимака: 18


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2