22. децембар 2016. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

22. децембар 2016. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Четвртак, 22. децембар 2016.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години за четвртак, 22. децембар, са почетком у 15 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група народни посланици Мирослав Алексић, Нада Лазић, Бошко Обрадовић, Марјана Мараш, мр Александра Јерков, Маријан Ристичевић, Чедомир Јовановић, Немања Шаровић, Саша Радуловић и Мирослав Милојевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о измени Закона о јавним медијским сервисима, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, који је поднео народни посланик др Александар Мартиновић;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о измени и допуни Закона о јавној својини, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ''ХИП - Петрохемија'', Панчево, према привредном друштву ''Нафтна индустрија Србије'' а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о проценитељима вредности непокретности, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин-Обреновац), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 19. Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији, који је поднеo Одбор за уставна питања и законодавство;
 20. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу, који је поднеo Одбор за уставна питања и законодавство;
 21. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 22. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 23. Предлог одлуке о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 24. Избор члана Савета Комисије за заштиту конкуренције, са листе кандидата коју је поднео Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику;
 25. Избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије, са листа кандидата које су поднели овлашћени предлагачи: удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце и универзитети акредитовани у Републици Србији;
 26. Избор члана Одбора Агенције за борбу против корупције, са листе кандидата, коју је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања и
 27. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Предложене законе, одлуке и друга акта, народним посланицима образложили су представници предлагача, министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић, министар рударства и енергетике Александар Антић, министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић, министар културе и информисања Владан Вукосављевић, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић и председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Снежана Б. Петровић.

Другог дана рада, 23. децембра, Народна скупштина је водила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 27. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина је на основу извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата пре истека времена на који је изабран, народном посланику Ивици Тончеву, даном подношења оставке.

До краја дана Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 26. децембра 2016. године, Народна скупштина је обавила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 27. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу, о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, одредила је уторак, 27. децембар 2016. године, са почетком у 10.00 часова, као Дан за гласање о тачкама од 16. до 27. дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години, односно о предлозима аката о којима је завршена расправа.

Дан за гласање о тачкама 16. до 27. дневног реда

У Дану за гласање о тачкама 16. до 27. дневног реда седнице, 27. децембра, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин-Обреновац), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца, који је поднела Влада. Већином гласова усвојен је и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада, као и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада.

Народна скупштина усвојила је Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији, који је поднеo Одбор за уставна питања и законодавство и Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу, који је поднеo Одбор за уставна питања и законодавство.

Народни посланици усвојили су Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

Већином гласова, Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

На седници је усвојен и Предлог одлуке о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

У Дану за гласање, Народна скупштина, већином гласова свих народних посланика, изабрала је Чедомира Радојчића за члана Савета комисије за заштиту конкуренције.

Народни посланици су за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, са листа кандидата које су поднели овлашћени предлагачи: удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце изабрали Радоја Кујовића, а за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, са листа кандидата које су поднели овлашћени предлагачи, универзитети акредитовани у Републици Србији, Горана Петровића.

Већином гласова народних посланика за члана Одбора Агенције за борбу против корупције, са листе кандидата коју је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, изабрана је Даница Маринковић.

На седници је усвојен и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

Резултати гласања:

16. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин-Обреновац), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца

17. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

18. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

19. Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији

20. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу

21. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику

22. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије

23. Предлог одлуке о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

24. Избор члана Савета Комисије за заштиту конкуренције

25. Избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије

26. Избор члана Одбора Агенције за борбу против корупције

27. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)

По завршетку гласања о тачкама 16. до 27. дневног реда седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, проф. др Марко Атлагић, Милоје Милетић, Срђан Ного, др Предраг Јеленковић, Радослав Милојичић и Саша Радуловић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Четвртог дана рада, 27. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о тачкама 1. до 15. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о свим тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић одредио је паузу до 12 часова, у среду, 28. децембра 2016. године.

Петог дана рада, 28. децембра, Народна скупштина је на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народној посланици Ивани Динић, изабраној са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије(СПС), Јединствена Србија(ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након полагања заклетве, председница Народне скупштине Маја Гојковић честитала је новоизабраној народној посланици и пожелела успех у раду.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о тачкама 1. о 15. дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је среду, 28. децембар 2016. године, са почетком у 12.10 часова, као Дан за гласање о тачкама 1. до 15. дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору; Предлог закона о измени Закона о јавним медијским сервисима; Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис; Предлог закона о измени Закона о уређењу судова; Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала; Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава; Предлог закона о измени и допуни Закона о јавној својини; Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама; Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност; Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији; Предлог закона о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ''ХИП - Петрохемија'', Панчево, према привредном друштву ''Нафтна индустрија Србије'' а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије; Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона; Предлог закона о проценитељима вредности непокретности; Предлог закона о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана и Предлог закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, у целини

2. Предлог закона о измени Закона о јавним медијским сервисима, у целини

3. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, у целини

4. Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, у целини

7. Предлог закона о измени и допуни Закона о јавној својини, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, у целини

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини

11. Предлог закона о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија "ХИП - Петрохемија", Панчево, према привредном друштву "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, у целини

12. Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, у целини

13. Предлог закона о проценитељима вредности непокретности, у целини

14. Предлог закона о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана, у целини

15. Предлог закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, у целини

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години.

Видео (16)

Четвртак, 22. децембар 2016. | Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.12.2016.

Петак, 23. децембар 2016. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (I)

Петак, 23. децембар 2016. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (II)

Петак, 23. децембар 2016. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (III)

Петак, 23. децембар 2016. | наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (IV)

Прикажи још Преостало видео снимака: 11


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2