Четвртак, 24. октобар 2013.

Сазвана Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години


Председник Народне скупштине др Небојша Стефановић сазвао је данас Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013.години, за четвртак, 31. октобар 2013. године, са почетком у 13 часова.


Председник Народне скупштине предложио је да Народна скупштина на овој седници разматра 43 тачке дневног реда и то: Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, које је предложила Влада, као и Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је поднела група од 65 народних посланика Посланичке групе Српска напредна странка.
Предложено је разматрање и Предлога закона о детективској делатности, Предлога закона о приватном обезбеђењу, Предлога закона о робним резервама и Предлога закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању.
На овој седници, народни посланици размотриће Предлог закона о безбедности и интероперабилности железнице, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби.
Пред народним посланицима ће се наћи Предлог закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, који је поднео народни посланик др Небојша Стефановић.

На дневном реду је и већи број закона о потврђивању међународних споразума, уговора, конвенција и других докуманата. То су: Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије o правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Четвртог додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији и Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о изручењу.
Народни посланици ће се изјаснити и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993. године допуњеног Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама и продужењу важења потписаног Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 27. марта 1996. године, Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 26. априла 1996. године, као и Споразумoм о трећој измени Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 25. јуна 2003. између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије, Републике Мађарске, Републике Словеније, Чешке Републике, Краљевине Шведске, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Републике Пољске, потписаног 25. јуна 2003. године на Родосу.
На дневном реду ће се наћи и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о полицијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак и боравак незаконит.
На овој седници ће се разматрати и Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац – Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export – Import банке, као Зајмодавца, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, Предлог закона о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN), Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације o сарадњи у области железничког саобраћаја, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја, Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Аустралије и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари.
На дневном реду наћи ће се и предлози више одлука. То су : Предлог одлуке о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине, Предлог да Народна скупштина донесе одлуку којом констатује да су се стекли услови за престанак функције заменика Заштитника грађана, који је поднео Заштитник грађана и Предлог одлуке о избору заменика Заштитника грађана, који је поднео Заштитник грађана.
Народни посланици ће се изјаснити и о предлотзима одлука које је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине. То су: Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, Предлог одлуке о избору члана Националног просветног савета, Листа кандидата за избор једног члана Националног просветног савета из реда Српске православне цркве и Предлог одлуке о избору два члана Националног савета за високо образовање.
У дневни ред Четврте седнице Народне скупштине уврштени су и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић, Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка Србије – Војислав Коштуница.
Четврта седница Другог редовног заседања одржаће се у Великој сали Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
понедељак, 19. април

Цео календар догађаја