3. март 2015. Првa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

3. март 2015. Првa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Уторак, 3. март 2015.

Првa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Прву седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години, за уторак, 3. март 2015. године, са почетком у 10.00 часова.


На почетку седнице, етно ансамбл „Лазарице“ из Крушевца извео је српску химну „Боже правде“.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Југовић, Драган Јовановић, мр Александра Јерков, Невена Стојановић, проф. др Весна Бесаровић, Неђо Јовановић, Марко Ђуришић и Верољуб Арсић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је утврдила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, који је поднела Влада;
3. Предлог закoна о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Протокола o одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, који је поднела Влада;
9. Збирна листу кандидата за избор чланова Националног савета за високо образовање, коју је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво;
10. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, коју је поднео Високи савет судства;
11. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, коју је поднео Високи савет судства;
12. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, коју је поднео Високи савет судства;
13. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка;
14. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Јединствена Србија;
15. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка;
16. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Нова Србија;
17. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Борис Тадић – Социјалдемократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије;
18. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

Народна скупштина је прихватила предлог народног посланика др Бранислава Блажића да се обави заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2. и 3. дневног реда, заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 4, 5, 6, 7. и 8. дневног реда, заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака 9, 13, 14, 15. и 16. дневног реда и заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 10, 11. и 12. дневног реда седнице.

Народна скупштина је, у преподневном делу рада, започела заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима и Предлогу закoна о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Предложене законе образложила је, у име предлагача, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине.

Председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, поздравила је, у име народних посланика и у своје име, парламентарке Југоисточне Европе, учеснице регионалне конференције Женске парламентарне мреже „Равноправне и оснажене - заједно смо јаче“, које су пратиле део седнице са галерије Велике сале.

До краја рада, Народна скупштина је водила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2. и 3. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 4. марта, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2. и 3. дневног реда седнице.

У наставку рада Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес предлога закона из тачака 4,5,6,7. и 8. дневног реда седнице. Предлоге закона из наведених тачака народним посланицима образложила је министарка пољопривреде и заштите животне средине у Влади Републикe Србије проф. др Снежана Богосављевић Бошковић.

До краја рада, Народна скупштина је водила заједнички јединствени претрес предлога закона из тачака 4,5,6,7. и 8. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 5. марта, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Чотрић, др Благоје Брадић, Дејан Николић, Александар Марковић и Дубравка Филиповски затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Трећег дана рада, Народна скупштина је наставила и закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 4, 5, 6, 7. и 8. дневног реда седнице.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић поздравио је, у своје лично име и у име народних посланика, ученике Прве београдске гимназије, који су пратили део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине.

Народна скупштина је започела и до краја дана закључила и заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака 9, 13, 14, 15. и 16. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 6. марта, Народна скупштина је обавила заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 10, 11. и 12. дневног реда седнице.

Седници је присуствовала и предлоге образложила Мирјана Ивић, председник Комисије из Високог савета судства.

Народна скупштина је обавила и јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Борис Тадић – Социјалдемократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије и Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

Петог дана рада, 10. марта, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Мирко Чикириз, Олена Папуга, Драган Јовановић, Риза Халими, Гордана Чомић, Јанко Веселиновић и Драган Шормаз, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина разматрала је у појединостима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима.

Председница Народне скупштине поздравила је током седнице, у име народних посланика и у лично име групу младих са општине Савски Венац који похађају семинар „Подизање политичких капацитета младих са општине Савски Венац“, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

Током седнице Народна скупштина размотрила је, у појединостима, предлоге закона из тачака 1. и 2. дневног реда седнице и Предлога закoна о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и појединостима о свим тачкама, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је уторак, 10. март 2015. године, у 17.15 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 10. марта, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама; Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима и Предлог закoна о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

На седници су усвојени и Предлог закона о потврђивању Протокола o одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата; Предлог закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, који је поднела Влада; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине, који је поднела Влада; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, који је поднела Влада, као и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља.

Народна скупштина, већином гласова народних посланика, усвојила је Збирну листу кандидата за избор чланова Националног савета за високо образовање, коју је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво. Председница Народне скупштине честитала је на избору члановима Националног савета за високо образовање и пожелела им, у име народних посланика и лично име, успех у раду. Већином гласова народних посланика усвојена су и три Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, коју је поднео Високи савет судства.

У Дану за гласање усвојен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка; Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Јединствена Србија; Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка; Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Нова Србија;. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Борис Тадић – Социјалдемократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, у целини

3. Предлог закoна о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, у целини

4. Предлог закона о потврђивању Протокола o одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата

5. Предлог закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља

9. Збирна листа кандидата за избор чланова Националног савета за високо образовање

10. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

11. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

12. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

13. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије (Српска напредна странка)

14. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије (Јединствена Србија)

15. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије (Демократска странка)

16. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије (Нова Србија)

17. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије (Социјалдемократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије)

18. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије (Српска напредна странка)

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председавајући седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, закључила је Прву седницу Првог редовног заседање Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1