1. октобар 2015. Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

1. октобар 2015. Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Четвртак, 1. октобар 2015.

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години за четвртак, 1. октобар 2015. године, са почетком у 10 часова.


На почетку седнице, државну химну Републике Србије „Боже правде“, извео је академски хор „Обилић“.

Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Љиљана Косорић, Олена Папуга, Анамарија Вичек, Шаип Камбери, Александра Јерков, Александар Јовичић и Драган Јовановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је утврдила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI), који је поднела Влада;
3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о националним парковима, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности, који је поднела Влада;
10. Предлог одлуке о престанку функције председнику Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Савез војвођанских Мађара и
12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић.

Народна скупштина прихватила је предлог народне посланице Маје Гојковић да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4. и 5. дневног реда седнице, као и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 6, 7, 8. и 9. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина је започела заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о туризму, о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI), о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма, о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније и о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије.

Предлоге закона образложио је представник предлагача Расим Љајић, потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4. и 5. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 2. октобра, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 6, 7, 8. и 9. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о националним парковима, Предлогу закона о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности.

У име предлагача, предложене законе образложила је министар пољопривреде и заштите животне средина проф. др Снежана Богосављевић Бошковић.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је и јединствени претрес о тачкама 10, 11. и 12. дневног реда седнице, односно о Предлогу одлуке о престанку функције председнику Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Савез војвођанских Мађара и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић.

Трећег дана рада, 5. октобра, Народна скупштина обавила је расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму и Предлог закона о националним парковима.

На предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, а сагласно члану 168. став 3. Пословника Народне скупштине у дневни ред седнице, по хитном поступку, уврштена је нова тачка дневног реда, односно Предлог одлуке о избору председника и члана комисије за хартије од вредности.

У наставку рада, Народна скупштина започела је јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору председника и члана комисије за хартије од вредности.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, председник Народне скупштине Маја Гојковић, одредила је понедељак, 5. октобар 2015. године, са почетком у 17.18 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика следеће предлоге закона:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI), који је поднела Влада;
3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о националним парковима, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности, који је поднела Влада;
10. Предлог одлуке о престанку функције председнику Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Савез војвођанских Мађара
12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић,
13. Предлог одлуке о избору председника и члана Комисије за хартије од вредности, коју је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава ,а којом је за председника Комисије за хартије од вредности изабран Жарко Милићевић, а члана Комисије за хартије од вредности , Мирјана Ивошевић.

У Дану за гласање Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају Пословник није био повређен.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму, у целини

2. Предлог закона о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI)

3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма

4. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније

5. Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије

6. Предлог закона о националним парковима, у целини

7. Предлог закона о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности

10. Предлог одлуке о престанку функције председнику Комисије за хартије од вредности

11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

13. Предлог одлуке о избору председника и члана Комисије за хартије од вредности

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
уторак, 11. август
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја