1. јул 2014.  Пето  ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

1. јул 2014. Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Уторак, 1. јул 2014.

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је, на захтев 206 народних посланика, Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. године, за уторак, 1. јул 2014. године, са почетком у 14 часова.


У захтеву за одржавање Петог ванредног заседања утврђен је дневни ред са 14 тачака и то:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
3.Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;
6.Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;
7.Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;
10. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација, који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL), који је поднела Влада;
11. Предлог одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине;
12. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
13. Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела Маја Гојковић, председник Народне скупштине;
14. Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела Маја Гојковић, председник Народне скупштине (Делегација у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној Европи).

Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Енис Имамовић, Злата Ђерић, Ђорђе Стојшић, Љиљана Косорић, Неђо Јовановић, Невенке Милошевић и Борислав Стефановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Александра Југовића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1,2. и 3. дневног реда, заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 4,5,6,7,8,9. и 10, и заједнички јединствени претрес о актима из тачака 11,12,13. и 14. дневног реда заседања.
Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1,2. и 3. дневног реда заседања.

Предложене законe, у име предлагача,образложио је министар финансија Лазар Крстић.

Другог дана заседања, 2. јула, Народна скупштина је наставила и у преподневном делу рада закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1, 2. и 3. дневног реда заседања.
У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. дневног реда. Предложене законе је, у име предлагача, образложио министар одбране Братислав Гашић.
До краја рада, Народна скупштина обавила је и заједнички јединствени претрес о актима из тачака 11,12,13. и 14. дневног реда.
Трећег дана заседања, 3. јула, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Александар Чотрић, Иван Карић, мр Александра Јерков и Владица Димитров, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Пошто је Народна скупштина завршила са расправом по свим тачкама дневног реда, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић одредио је четвртак, 3. јул 2014. године, са почетком у 16.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 3. јула, Народна скупштина усвојила је, већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи, који је поднела Влада, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација, који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL), које је поднела Влада.

У Дану за гласање, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и Предлог одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине, Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела Маја Гојковић, председник Народне скупштине, и Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела Маја Гојковић, председник Народне скупштине (Делегација у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној Европи).

Резултати гласања:

3. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране

9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране

10. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација, који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL)

11. Предлог одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција

12. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу

13. Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

14. Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6