14. мај 2019. Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

14. мај 2019. Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Уторак, 14. мај 2019.

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години за уторак, 14. мај 2019. године, са почетком у 10 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Фатмир Хасани, др Предраг Јеленковић, Новица Тончев, Маријан Ристичевић и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о спречавању корупције, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке, као зајмодавца, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Еxport-Import банкe, као зајмодавца, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији, који је поднела Влада;
 14. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства и
 15. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства.
Народна скупштина прихватила је предлог народне посланице Маје Гојковић да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 14 и 15. дневног реда седнице, и заједнички јединствени претрес о тачкама 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 14 и 15, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Кривичног законика, Предлогу закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Предлогу закона о спречавању корупције, Предлогу закона о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, и о Предлогу одлуке о избору председника судова, и Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију.

Предлоге аката образложила је представница предлагача, министарка правде Нела Кубуровић и члан Високог савета судства Александар Пантић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 14 и 15.

Другог дана рада, 15. маја, Народна скупштина наставила је и завршила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 14 и 15.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о тачкама од 6. до 13. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке, као зајмодавца, Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Еxport-Import банкe, као зајмодавца, Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и о Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији.

Предлоге аката образложили су овлашћен представници предлагача министар за рад запошљавање борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и државни секретар Министарства финансија Јелена Танасковић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о тачкама 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 16. маја, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Шешељ, Мирјана Драгаш, Милија Милетић и Миодраг Линта затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У току дана, Народна скупштина је наставила и завршила заједнички јединствени претрес о тачкама 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 17. маја, Народна скупштина започела је претрес о појединостима о 1. тачки дневног реда – Предлогу закона о изменама и допунама Кривичног законика.

У току дана, Народна скупштина закључила је претрес о појединостима о тачки 1. и 2. дневног реда седнице и започела претрес о појединостима о Предлогу закона о спречавању корупције.

До краја дана, народни посланици водили су претрес о појединостима о тачки 3. дневног реда седнице.

Петог дана рада, 20. маја, Народна скупштина је водила и закључила претрес о појединостима о тачкама 3, 4. и 5. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир Маринковић одредио је уторак, 21. мај, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 21. маја 2019. године, народни посланици изјашњавали су се о предлозима закона и одлука, који се налазе на дневном реду седнице. Пре преласка на гласање председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић поздравила је, у име народних посланика и у лично име, Игора Јурића, оснивача фондације „Тијана Јурић“ и Ивана Јовановића, новинара редакције Блиц, који су усвајање Предлога закона о изменама и допунама Кривичног законика пратили са галерије пленарне сале. Председница је подсетила да је фондација „Тијана Јурић“, у сарадњи са редакцијом Блица, покренула иницијативу за измене Кривичног законика, током које је сакупљено 158 460 потписа грађана.

У наставку рада Народна скупштина усвојила је већином гласова :

 1. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о спречавању корупције, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке, као зајмодавца, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Еxport-Import банкe, као зајмодавца, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији, који је поднела Влада;
 14. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства и
 15. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства.
Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.

Видео (17)

Уторак, 14. мај 2019. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(I)

Уторак, 14. мај 2019. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(II)

Уторак, 14. мај 2019. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(III)

Уторак, 14. мај 2019. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(IV)

Среда, 15. мај 2019. | наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 15.05.2019. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 12


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
четвртак, 6. август
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја