15. мај 2018. Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

15. мај 2018. Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Понедељак, 14. мај 2018.

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години за понедељак, 14. мај 2018. године, са почетком у 10.00 часова.


Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, које је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о путевима, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о железници, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о безбедности у железничком саобраћају, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о интероперабилности железничког система, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о Централној евиденцији стварних власника, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Протокола о измени члана 50(а) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис, који је поднела Влада;
 21. Предлог одлуке о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом, који је поднела народни посланик Маја Гојковић и
 22. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 20. и 22. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 15. маја, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Дијана Вукомановић, Александар Стевановић, Мирослав Алексић, Марија Јањушевић, Наташа Мићић, др Бранислав Михајловић, др Муамер Бачевац, Јован Јовановић, Милорад Мирчић, Радослав Милојичић, Маријан Ристичевић, Стефана Миладиновић и Жељко Сушец затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председавајући седници Ђорђе Милићевић поздравио је у име народних посланика и у своје име делегацију Свекинеског народног конгреса Народне Републике Кине, на челу са потпредседником Цао Ђианмингом, који су пратили део седнице са галерије сале Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 20. и 22. дневног реда седнице.

Предложене законе образложила је представница предлагача, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

Трећег дана рада, 16. маја, пре преласка на дневни ред, на основу члана 133. Устава Републике Србије, члана 23. став 2. Закона о Влади и члана 279. Пословника Народне скупштине, Народна скупштина констатовала је да је др Душан Вујовић, поднео оставку на функцију министра финансија и да му је, даном констатације оставке, престао мандат министра финансија у Влади Републике Србије.

У даљем току рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 20. и 22. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 17. маја, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Миљан Дамјановић, Мирјана Драгаш, Ђорђе Вукадиновић, Ненад Божић, Мариника Тепић, Драган Весовић, Милија Милетић, Зоран Живковић, Гордана Чомић, Бобан Бирманчевић и Мирослав Алексић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Током дана Народна скупштина водила је јединствени претрес о 21. тачки дневног реда, односно о Предлогу одлуке о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом.

Петог дана рада, 18. маја, Народна скупштина наставила је и до краја дана закључила јединствени претрес о 21. тачки дневног реда, односно о Предлогу одлуке о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом.

Народна скупштина је, у складу са чланом 168. став 3. Пословника Народне скупштине, већином гласова народних посланика уврстила Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела Посланичке групе Српска напредна странка и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка, као 23. и 24. тачку дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила јединствени претрес о предлозима закона из тачака 14. до 20. и предлозима одлука из тачака 21. до 24. дневног реда седнице, председница Народне скупштина Маја Гојковић одредила је петак, 18. мај, са почетком у 15.15 часова, као Дан за гласање о предлозима закона из тачака 14. до 20. и предлозима одлука из тачака 21. до 24. дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години.

Дан за гласање o тачкама 14. до 24. дневног реда

У Дану за гласање, народни посланици су усвојили Предлог закона о потврђивању Протокола о измени члана 50(а) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству, Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета, Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма и Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис, које је поднела Влада.

У Дану за гласање, Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом, који је поднела народни посланик Маја Гојковић

Народни посланици су, у Дану за гласање, усвојили и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, које је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

Резултати гласања:
Шестог дана рада, 21. маја, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о тачки 1. дневног реда седнице.

Седници је присуствовао и представник предлагача, потпредседник владе и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић и сарадници из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

До краја дана, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Седмог дана рада, 22. маја, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Јован Јовановић, Ђорђе Вукадиновић, др Ана Стевановић, Татјана Мацура, Мирослав Алексић, Марија Јањушевић, Гроздана Банац, Александар Шешељ, Милетић Михајловић, Маријан Ристичевић, Горан Пекарски и Гордана Чомић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је, и до краја дана водила, претрес у појединостима о Предлогу закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Осмог дана рада, 23. маја, Народна скупштина је наставила и до краја дана закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Народна скупштина је обавила претрес у појединостима и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлогу закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Предлогу закона о путевима и Предлогу закона о железници.

Деветог дана рада, 24. маја, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Вукадиновић, Милија Милетић, Наташа Сп. Јовановић, Марјана Мараш, др Бранислав Михајловић, Бошко Обрадовић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о безбедности у железничком саобраћају, Предлогу закона о интероперабилности железничког система, Предлогу закона о Централној евиденцији стварних власника, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, Предлогу закона о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Десетог дана рада, 25. маја, Народна скупштина је, у складу са чланом 168. став 3. Пословника Народне скупштине, већином гласова народних посланика уврстила Предлог одлуке о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом, коју је поднео народни посланик доц. др Дарко Лакетић, као 25. тачку дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Пошто је Народна скупштина обавила јединствени претрес о овој тачки дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је петак, 25. мај, са почетком у 10.45 часова, као Дан за гласање о тачки 25. дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Дан за гласање о тачки 25. дневног реда

У Дану за гласање, народни посланици усвојили су Предлог одлуке о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес из дневног реда од 1. до 24, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је петак, 25. мај, са почетком у 10.46 часова, као Дан за гласање о тачкама од 1. до 13. дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Дан за гласање о тачкама 1. до 13. дневног реда

У Дану за гласање, народни посланици усвојили су Предлог закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Предлог закона о путевима.

Током седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић поздравио је у своје име и име народних посланика председницу Интерпарламентарне уније Габријелу Куевас Барон, која је пратила део седнице.

У наставку рада, народни посланици су усвојили и Предлог закона о железници, Предлог закона о безбедности у железничком саобраћају, Предлог закона о интероперабилности железничког система, Предлог закона о Централној евиденцији стварних власника, Предлог закона о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, Предлог закона о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, у целини

3. Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у целини

6. Предлог закона о путевима, у целини

7. Предлог закона о железници, у целини

8. Предлог закона о безбедности у железничком саобраћају, у целини

9. Предлог закона о интероперабилности железничког система, у целини

10. Предлог закона о Централној евиденцији стварних власника, у целини

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, у целини

12. Предлог закона о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, у целини

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у целини

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Видео (34)

Понедељак, 14. мај 2018. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.05.2018. (I)

Понедељак, 14. мај 2018. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.05.2018. (II)

Понедељак, 14. мај 2018. | Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.05.2018. (III)

Уторак, 15. мај 2018. | наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 15.05.2018. (I)

Уторак, 15. мај 2018. | наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 15.05.2018. (II)

Прикажи још Преостало видео снимака: 29


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
среда, 12. август
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја