12. новембар 2019. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

12. новембар 2019. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Уторак, 12. новембар 2019.

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години за уторак, 12. новембар 2019. године, са почетком у 10 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Неђо Јовановић, Милија Милетић, Миодраг Линта, Немања Радојевић и Ђорђе Вукадиновић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о путним исправама, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе, који је поднела Влада.
 8. Листа кандидата за председника Комисије за заштиту конкуренције, коју је поднео Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику;
 9. Листа кандидата за три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције, коју је поднео Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику;
 10. Предлог одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и
 11. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 8, 9. и 10. дневног реда седнице.

Народна скупштина је започела и до краја дана закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7, које је образложио потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић.

Другог дана рада, 13. новембра, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Листи кандидата за председника Комисије за заштиту конкуренције, Листи кандидата за три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције и о Предлогу одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности.

Предложена акта образложили су представници предлагача Снежана Б. Петровић, председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику и др Александра Томић, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила је и јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, који је образложио представник предлагача, потпредседник Народне скупштине и члан Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Верољуб Арсић.

Трећег дана рада, 14. новембра, а пре преласка на дневни ред, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Владимир Ђурић, Ђорђе Комленски, Олена Папуга, др Данијела Стојадиновић, Александар Шешељ, Ђорђе Вукадиновић и Србислав Филиповић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је, и до краја дана закључила, претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о путним исправама.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић одредио је четвртак, 14. новембар, са почетком у 15.30 часова, као Дан за гласање o свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.

Дан за гласање

У дану за гласање, 14. новембра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о путним исправама, Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа, Предлог закона о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе.

Народна скупштина изабрала је и председника Комисије за заштиту конкуренције, на предлог Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Небојшу Перића. Народна скупштина изабрала је и три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције, на предлог Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Данијелу Бокан, Мирослава Ђошића и др Синишу Милошевића.

Народни посланици на седници су усвојили и Предлог одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности и Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, које је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, а на чије функције су изабрани Марија Ђорђевић и мр Никола Мартиновић.

У Дану за гласање Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају Пословник није био повређен.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о путним исправама, у целини

2. Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије

3. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе

8. Листа кандидата за председника Комисије за заштиту конкуренције

9. Листа кандидата за три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције

10. Предлог одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности

11. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.


Видео (12)

Уторак, 12. новембар 2019. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (I)

Уторак, 12. новембар 2019. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (II)

Уторак, 12. новембар 2019. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (III)

Уторак, 12. новембар 2019. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (IV)

Среда, 13. новембар 2019. | наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.11.2019.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 7


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
субота, 2. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја