Уторак, 11. септембар 2007. - Понедељак, 24. септембар 2007.

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007.години

Председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић сазвао је, на Захтев 128 народних посланика, Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. године за уторак, 11. септембар, са почетком у 10 часова У Захтеву за одржавање седнице утврђен је следећи дневни ред:1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанствзу, који је поднела Влада,2. Предлог закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи-ЦЕФТА 2006, који је поднела Влада,3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада,4. Предлог закона о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе, који је поднела Влада,5. Предлог закона о путним исправама, који је поднела Влада,6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, који је поднела Влада,7. Избор председника, потпредседника и чланова Савета Државне ре визорске институције, са Листе коју је поднео Одбор за финансије,8. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Оливер Дулић,9. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичкас група мањина-Савез војвођанских Маџара-Листа за Санџак-Унија Рома Србије-Коалиција Албанаца Прешевске долине Образлажући Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије, министар унутрашњих послова Драган Јочић истакао је да се њиме усклађује област држављанства са Уставом Србије и са променама које су настале после иступања Црне Горе из државне заједнице.Председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић сазвао је, на Захтев 128 народних посланика, Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. године за уторак, 11. септембар, са почетком у 10 часова

У Захтеву за одржавање седнице утврђен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанствзу, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи-ЦЕФТА 2006, који је поднела Влада,

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада,

4. Предлог закона о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе, који је поднела Влада,

5. Предлог закона о путним исправама, који је поднела Влада,

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, који је поднела Влада,

7. Избор председника, потпредседника и чланова Савета Државне ре визорске институције, са Листе коју је поднео Одбор за финансије,

8. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Оливер Дулић,

9. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичкас група мањина-Савез војвођанских Маџара-Листа за Санџак-Унија Рома Србије-Коалиција Албанаца Прешевске долине

Образлажући Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије, министар унутрашњих послова Драган Јочић истакао је да се њиме усклађује област држављанства са Уставом Србије и са променама које су настале после иступања Црне Горе из државне заједнице.

Изменама и допунама Закона о држављанству Србије биће решен статус црногорских држављана који живе у Србији. Држављанима Црне Горе који су 3. јуна 2006. године имали пребивалиште на територији Србије биће омогућено да, под олакшаним условима, добију српско држављанство.

Министар Јочић је нагласио да давање српског држављанства црногорским држављанима у Србији, којих има око 250 000, неће бити условљено њиховим брисањем из држављанства Црне Горе. Осим тога, законским изменама биће омогућено и црногорским држављанима, који нису имали пребивалиште у Србији у време када је она постала правни следбеник државне заједнице, стицање српског држављанства под олакшаним условима.

У наставку седнице, вођена је начелна расправа о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије.

Другог дана рада (12. септембар), Народна скупштина је прво закључила претрес у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије, а затим започела начелну расправу о Предлогу закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи –ЦЕФТА 2006.

Обраћајући се народним посланицима, министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић је подсетио да се ради о мултилатералном споразуму, који замењује 32 билатерaлна споразума о слободној трговини. Он је рекао да је Споразум 19. децембра 2006. године потписало осам царинских територија (Србија, Црна Гора, Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Молдавија и УНМИК, за територију Косова), као и да су га сви ратификовали, осим наше земље.

Министар Динкић је истакао да Србија са тим земљама остварује 30 одсто извоза, а осам одсто увоза, додајући да нашој земљи одговара либерализација спољне трговине, с обзиром на то да имамо јачу економију и да ће нам снижење баријера омогућити још већи извоз на ова тржишта. Споразум, такође, омогућава извоз у треће земље по преференцијалном режиму робе произведене од компоненти претходно увезених из неке од земаља ЦЕФТА, док се сада домаћим производом сматра само онај који има више од 51 одсто компоненти са наше територије.

Динкић је указао да ће сва предузећа са територијие ЦЕФТА од 1. маја 2010. године имати третман домаћег понуђача, јер све чланице до тада треба да обезбеде недискриминацију у систему јавних набавки. Новина је и то што је предвиђено формирање зоне потпуно слободне тровине у региону до 31. децембра 2010. године, што значи да ће се полако приближавати царине ових земаља.

Динкић је истакао да ће од ратификације ЦЕФТА споразума домаћа привреда имати користи, јер ће постати конкурентнија и привући више инвестиција. Па ипак, то је само први корак, с обзиром на то да наш циљ мора да буде потпуна либерализација тровине са земљама Европске уније, а до тада ће нам ЦЕФТА помоћи да наша привреда ојача и буде конкурентнија до уласка Србије у ЕУ, нагласио је министар привреде и регионалног развоја Млађан Динкић.

У наставку седнице, вођена је начелна расправа о Предлогу закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи-ЦЕФТА 2006.


У преподневном раду седнице, 13. септембра, Народна скупштина окончала је начелну расправу о Предлогу закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи – ЦЕФТА 2006.

У наставку рада, образлажући Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, министар финансија Мирко Цветковић истакао је да овај закон регулише важну област у привредном животу. Ова грана запошљава у ланцу од производње, прераде и трговине дуваном око 130 000 људи, а у последњих неколико година у њу је инвестирано око мијарду евра.

Цветковић је рекао да ове измене и допуне имају за циљ подизање конкурентности домаће производње, поједностављује се администрирање везано за дуван и прецизно се дефинишу обавеза откупа дувана и неке друге категорије.

Након тога, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дувану. Током расправе, народни посланици су у више наврата указивали на повреде Пословника.

Предлог закона о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе образложио је министар заштите животне средине др Саша Драгин.Он је указао да је ратификација овог споразума за Србију од виталног интереса због њеног укључивања у европске интеграције, као и привлачења страних инвестиција. Драгин је подсетио да је циљ овог документа смањење емисије штетних гасова који изазивају ефекат стаклене баште и тиме смањи брзина загревања атмосфере.

Министар Драгин је рекао да екстремне климатске промене нису заобишле ни наш регион, због чега је важно да се Србија, у оквиру својих могућности, укључи у активности на смањењу загађења. Овим протоколом, како је истакао, развијене земље потписнице су у обавези да до 2012. године смање емисију штетних гасова за више од пет одсто, док земље у развоју, као што је наша земља, немају ту обавезу. Такође је истакао да ће прихватањем овог протокола Србија имати користи од улагања развијених земаља у пројекте чистих технологија.

Позивајући народне посланике да гласају за овај Предлог, министар Драгин се осврнуо на политички, правни и економски значај потврђивања Кјото споразума.

Концепт одрживог развоја постаје модел друштвено-економског развоја, јачања сарадње са међународном заједницом у области заштите животне средине и важан корак у међународној афирмацији Србије, као и јачању њене партнерске позиције у међународним односима.

Министар Драгин је рекао да прихватањем Споразума шаљемо јасан сигнал да ћемо наставити са имплементацијом европских стандарда у области животне средине, енергетике и коришћења обновљивих извора енергије.

Народна скупштина је до краја радног дана закључила претрес у начелу о Предлогу закона о потврђивању Кјото Протокола.

Петог дана рада, 17. септембра, Народна скупштина је обавила начелну расправу о Предлогу закона о путним исправама. Образлажући Предлог закона, министар унутрашњих послова Драган Јочић је истакао да су путне исправе са државним обележјима Републике Србије неопходне ради усклађивања са новим Уставом Србије, новим законом о држављанству и међународним стандардима. Доношење овог закона је у складу са Акционим планом Владе за усклађивање домаћих са прописима Европске уније.

Право на исправе заснива се на држављанству и предвиђа да свако има право да се слободно креће, рекао је Јочић и додао да то право може бити ограничено у случају кршења Устава, ради заштите јавног реда и мира и у случају спречавања ширења заразних болести.

Предлогом овог закона превиђа се увођење новог обрасца путних исправа који гарантује поузданост и неповредивост личних података садржаних у документу, спречавање његове евентуалне злоупотребе, као и брзу и једноставну идентификацију појединца. Техничка заштита путних исправа један је од битних услова за приближавање „белој шенгенској листи“, нагласио је министар Јочић и додао да се тиме стварају и услови за лакше путовање наших грађана у иностранство.

Законом је предвиђено да издавање нових пасоша почне у марту идуће године, док ће замена старих пасоша трајати до 31. децембра 2008. године. Рокови важења путне исправе смањују се са десет на пет година, а разлог за то су брзе технолошке промене у области аутоматског очитавања података.

Јочић је, такође, рекао да се законом предвиђа смањивање броја путних исправа, укидање заједничких пасоша и могућности уписа детета у пасош једног од родитеља. Поред тога, укидају се излазне визе, а због јединствене процедуре и технологије, пасош ће бити израђиван само у земљи. Држављани Србије у дијаспори захтев за издавање пасоша моћи ће да поднесу преко дипломатско-конзуларног представништва.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је начелну расправу и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама. Образлажење владиног предлога дао је министар унутрашњих послова Драган Јочић, који је рекао да предложене измене представљају потпуну имплементацију Европске конвенције о спречавању насиља и да су резултат прађења недостатака који су уочени од 2003. године, када је Закон усвојен. По његовој оцени, ове измене треба да допринесу и већој ефикасности и делотворности Закона.

Јочић је истакао да се предложеним изменама уводе нове обавезе спортских клубова, навијача, редарских служби, МУП-а, а пооштрене су и казне. Као најважније новине навео је предлог да се спортски објекти отварају два сата пре почетка утакмице или приредбе и да се повећавају дужност и обавеза свих учесника спортских приредби и то спортских савеза, клубова, редара, гостујућег клуба, али и МУП-а. Према новим овлашћењима, МУП може да нареди навијачима којим правцем да се крећу, али може и да забрани одржавање спортског догађаја у одређеним ситуацијама. Изменама закона забрањује се продаја и конзумирање алкохола на одређеној удаљености од спортског објекта, а пооштравају се и казнене одредбе, тако да многе прекршајне одредбе постају кривичне, рекао је на крају Јочић.

Народна скупштина је до краја радног дана закључила претрес у начелу о овом Предлогу закона.

У наставку рада, (18. септембар), Народна скупштина је обавила јединствени претрес о предлозима за избор председника, потпредседника и чланова Савета Државне ревизорске институције, са Листе кандидата, коју је утврдиио Одбор за финансије.

Народна скупштина је у поподневном делу рада обавила јединствени претрес о Предлогу одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине у међународним парламентарним институцијама и Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Седмог дана рада (19. септембар) народни посланици су обавили претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије.

Народна скупштина је до краја радног дана водила претрес о амандманима поднетим на Предлог закона о изменама Закона о дувану.


Народна скупштина је осмог дана рада (20. септембар) обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дувану и о Предлогу закона о путним исправама.


У преподневном делу рада, 24. септембра Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Оливер Дулић је одредио Дан за гласање у наставку рада, у 15 часова.

У Дану за гласање Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије, Предлог закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи –ЦЕФТА 2006, Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану и Предлог закона о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе.

Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о путним исправама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.

У наставку рада Народна скупштина је за председника Савета Државне ревизорске институције изабрала Радослава Сретеновића, за потпредседника Савета Љубицу Недељковић, а за чланове Савета Зорана Тамаша, Љиљану Дмитровић-Шапоњу, и Наталију Ћатовић.

Такође, Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним институцијама и Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Дулић је закључио Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
петак, 7. август
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја