Понедељак, 1. јул 2013.

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013.години

Председник Народне скупштине Републике Србије др Небојша Стефановић сазвао је, на захтев Владе, Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за понедељак, 1.јул 2013. године, са почетком у 12 часова.


У захтеву за одржавање ванредног заседања одређен је дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2013.годину:
1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
2) Републичког фонда за здравствено осигурање,
3) Фонда за социјално осигурање војних осигураника и
4) Националне службе за запошљавање за 2013.годину, које је поднела Влада,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада,

3. Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада,

4. Предлог закона о преузимању обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, који је поднела Влада,

5. Предлог закона о измени Закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, који је поднела Влада,

6. Предлог закона о рачуноводству,који је поднела Влада,

7. Предлог закона о ревизији, који је поднела Влада,

8. Предлог закона о факторингу, који је поднела Влада,

9. Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине који је поднела Влада и

10. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију Програма „Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа“, који је поднела Влада.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика прихватила предлог народног посланика Ивана Бауера да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о 1, 2. и 3. тачки дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о 4, 5, 9. и 10. тачки дневног реда и заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 6, 7. и 8. дневног реда заседања.

Народна скупштина започела је у преподневном делу рада заједнички начелни и јединствени претрес о 1, 2. и 3. тачки дневног реда заседања, које је народним посланицима образложио представник предлагача, министар финансија и привреде мр Млађан Динкић.

До краја рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2. и 3. дневог реда заседања.

Другог дана рада, 2. јула, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним и јединственим претресом о 1, 2. и 3. тачки дневног реда заседања.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Ранка Савић, Саша Миленић, Бојана Божанић, Иван Карић и Мирко Чикириз затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач поздравила је, у име народних посланика и у своје име полазнике Дипломатске академије који су са галерије Велике сале пратили седницу Народне скупштине.
До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о 1, 2. и 3. тачки дневног реда заседања.


Трећег дана заседања, 4.јула, пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Дубравка Филиповски, Александар Југовић, Златко Драгосављевић, Миљенко Дерета, Милица Војић Марковић, Неђо Јовановић и Јанко Веселиновић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2013.годину: 1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 2) Републичког фонда за здравствено осигурање, 3) Фонда за социјално осигурање војних осигураника и 4) Националне службе за запошљавање за 2013.годину.

До краја дана Народна скупштина обавила је расправу о амандманима поднетим на овај Предлог закона.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о првој тачки дневног реда заседања, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић одредио је петак, 5.јул, са почетком у 11 часова као Дан за гласање о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2013.годину:1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 2) Републичког фонда за здравствено осигурање, 3) Фонда за социјално осигурање војних осигураника и 4)Националне службе за запошљавање за 2013.годину.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 5 јула, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину.
Народна скупштина је већином глласова усвојила Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013.годину.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, у целини

Четвртог дана рада, 5. јула, Народна скупштина водила је и до краја дана закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 4,5,9. и 10 дневног реда. У име предлагача, потпредседница Владе за европске интеграције Сузана Грубјешић образложила је предложене законе.

Петог дана рада, 9. јула, пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Владимир Маринковић, Јован Палалић, Дубравка Филиповски, Неђо Јовановић и Мирко Чикириз затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о 6, 7. и 8. тачки дневног реда заседања, односно о Предлогу закона о рачуноводству, Предлогу закона о ревизији и Предлогу закона о факторингу. Предложене законе је, у име предлагача, народним посланицима образложила мр Верица Калановић, министар регионалног развоја и локалне самоуправе.

До краја рада Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 6, 7. и 8. дневног реда заседања.

Шестог дана заседања, 10.јула, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлогу закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању и о Предлогу закона о преузимању обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, обавестила је народне посланике да се прекида Осмо ванредно заседање Народне скупштине у 2013.години, због одржавања Четврте посебне седнице Народне скупштине у 2013.години, заказане за четвртак, 11.јул, са почетком у 13 часова.

Седмог дана рада,15. јула, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о рачуноводству, о Предлогу закона о ревизији и о Предлогу закона о факторингу.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда заседања, а с обзиром на то да је већ одлучивала о 1. тачки дневног реда – Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић одредио је уторак, 16. јул 2013. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о преосталим тачкама дневног реда Осмог ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 16. јула, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о преузимању обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Предлог закона о измени Закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Предлог закона о рачуноводству, Предлог закона о ревизији и Предлог закона о факторингу.

Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине и Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију Програма „Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа“.

Народна скупштина одлучивала је, у Дану за гласање, и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током Осмог ванредног заседања и одлучила да је Пословник био повређен у седам случајева.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда заседања, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић, закључио је Осмо ванредно заседањe Народне скупштинеРепублике Србије у 2013. години.

Резултати гласања:

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у целини

3. Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у целини

4. Предлог закона о преузимању обавеза Јавног предузећа "Путеви Србије" према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, у целини

5. Предлог закона о измени Закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, у целини

6. Предлог закона о рачуноводству, у целини

7. Предлог закона о ревизији, у целини

8. Предлог закона о факторингу, у целини

9. Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

10. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију Програма "Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа"Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
петак, 18. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја