22. децембар 2020. Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

22. децембар 2020. Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Уторак, 22. децембар 2020.

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години, за уторак, 22. децембар 2020. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Самир Тандир, Ђорђе Милићевић, Борисав Ковачевић, Миленко Јованов и Драган Д. Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама Закона о државним службеницима, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава, који је поднела Влада;
 10. Предлог одлуке о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 11. Предлог одлуке о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 12. Предлог одлуке о избору председника и једног члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 13. Предлог одлуке о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и из реда професора правног факултета, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 14. Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија, који је поднео Високи савет судства;
 15. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 16. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 17. Предлог одлуке о престанку функције председника Апелационог суда у Крагујевцу и председника Привредног суда у Београду, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 18. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, Основном јавном тужилаштву у Лебану и Основном јавном тужилаштву у Бечеју, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и
 19. Предлог одлуке о усвајању Кодекса понашања народних посланика, који је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања.
Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 9, и заједнички јединствени претрес о тачкама 10. до 18. дневног реда седнице.

У име предлагача, Народној скупштини, предлоге закона од тачке 1. до 9. дневног реда седнице, образложила је министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић.

До краја дана, народни посланици обавили су заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 9. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 23. децембра 2020. године, Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама 10. до 18. дневног реда седнице.

Пошто је обављена расправа о тачкама 10. до 18. дневног реда седнице, председавајући седници потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је среду, 23. децембар 2020. године, са почетком у 13.45 часова као Дан за гласање о тим тачкама дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина започела је јединствени претрес о 19. тачки дневног реда, односно о Предлогу одлуке о усвајању Кодекса понашања народних посланика, који је у име предлагача образложио народни посланик др Александар Мартиновић. Он је истакао да је као представник предлагача усвојио осам амандманa које је 22. децембра 2020. године поднео народни посланик др Владимир Орлић.

Дан за гласање о тачкама 10. до 18. дневног реда

У Дану за гласање, народни посланици једногласно су усвојили Предлог одлуке о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Предлог одлуке о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Предлог одлуке о избору председника и једног члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Народни посланици усвојили су Предлог одлуке о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и из реда професора правног факултета.

За чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца бирају се:

 • из Републичког јавног тужилаштва: Бранко Стаменковић, заменик Републичког јавног тужиоца;
 • из апелационих јавних тужилаштава, Тужилаштва за организовани криминал и Тужилаштва за ратне злочине: Милан Ткалац, јавни тужилац у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду;
 • из виших јавних тужилаштава: Тања Вукићевић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду;
 • из основних јавних тужилаштава: Борис Павловић, јавни тужилац у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду и Предраг Миловановић, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду;
 • из јавних тужилаштава са територије аутономне покрајине: Бранислав Илић Јашановић, заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду;
 • за чланове Државног већа из реда професора правног факултета бира се: др Слободан Орловић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду.
Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија. За чланове Високог савета судства из реда судија бирају се: Зорана Делибашић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Вукица Кужић.

Усвојен је Предлог одлуке о избору председника судова, без оспореног кандидата Снежане Бијелогрлић коју Народна скупштина није прихватила за председника Основног суда у Ивањици, због неспојивости функција на које је у међувремену изабрана, као и Предлог одлуке о избору председника судова, без оспореног кандидата Златоја Анкића који није изабран за председника Основног суда у Зрењанину.

Народни посланици усвојили су Предлог одлуке о престанку функције председника Апелационог суда у Крагујевцу и председника Привредног суда у Београду, као и Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, Основном јавном тужилаштву у Лебану и Основном јавном тужилаштву у Бечеју.

Резултати гласања:

10. Предлог одлуке о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

11. Предлог одлуке о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

12. Предлог одлуке о избору председника и једног члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

13. Предлог одлуке о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и из реда професора правног факултета

14. Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија

15. Предлог одлуке о избору председника судова

16. Предлог одлуке о избору председника судова

17. Предлог одлуке о престанку функције председника Апелационог суда у Крагујевцу и председника Привредног суда у Београду

18. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, Основном јавном тужилаштву у Лебану и Основном јавном тужилаштву у Бечеју

У наставку рада Народна скупштина водила је јединствени претрес о Предлогу одлуке о усвајању Кодекса понашања народних посланика.

Трећег дана рада, 24. децембра 2020. године, а пре преласка на дневни ред председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Милија Милетић, Небојша Бакарец и Звонимир Стевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина наставила је и завршила јединствени претрес о 19. тачки дневног реда седнице.

Након обављене расправе о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници потпредседник Народне скупштине Марија Јевђић одредила је четвртак, 24. децембар 2020. године са почетком у 14.00 часова, као Дан за гласање о тачкама од 1. до 9. и тачке 19. дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.

Дан за гласање о тачкама од 1. до 9. и тачке 19. дневног реда

У Дану за гласање, Народна скупштина већином гласова народних посланика усвојила је Предлог закона о изменама Закона о државним службеницима, Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији и Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава.

Народни посланици усвојили су и Предлог одлуке о усвајању Кодекса понашања народних посланика, који је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама Закона о државним службеницима, у целини

2. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, у целини

3. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, у целини

4. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, у целини

5. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у целини

6. Предлог закона о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница

7. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији

9. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава

19. Предлог одлуке о усвајању Кодекса понашања народних посланика, у целини

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.


Видео (12)

Уторак, 22. децембар 2020. | Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020.(I)

Уторак, 22. децембар 2020. | Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020.(II)

Уторак, 22. децембар 2020. | Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020.(III)

Уторак, 22. децембар 2020. | Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020.(IV)

Среда, 23. децембар 2020. | наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 23.12.2020.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 7


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
среда, 10. август
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја