Уторак, 23. октобар 2012.

Друга седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

Председник Народне скупштине Републике Србије мр Небојша Стефановић сазвао је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години, за уторак, 23. октобар 2012. године, са почетком у 10,00 часова.


Народна скупштина утврдила је дневни ред:

1. Предлог закона о амнестији,
2. Предлог закона о допунама Закона о заштити података о личности,
3. Предлог закона о управљању миграцијама,
4. Предлог закона о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима,
5. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (АД Железнице Србије: Рехабилитација пруга) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,
6. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат унапређења водних система у Суботици) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,
7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области енергетике,
8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима,
9. Предлог одлуке о избору Савета гувернера Народне банке Србије, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине
10. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Агенције за енергетику Републике Србије, који је поднео Одбор за индустрију Народне скупштине,
11. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, ''Volksbank'' a.d. Beograd, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад.

На почетку седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Синиша Ковачевић, Александра Јерков, Ранка Савић, Иван Карић, Мирко Чикириз, Момир Стојановић и Неђо Јовановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 5, 6, 7, и 8. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама 9. и 10. дневног реда.
Народна скупштина водила је и закључила претрес у начелу о Предлогу закона о амнестији, а уводне напомене дао је министар правде и државне управе Никола Селаковић.
У току поподневног дела седнице, Народна скупштина водила је и закључила расправу у начелу о Предлогу закона о допунама Закона о заштити података о личности, који је поднео народни посланик Срђан Миковић.
Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач обавестила је народне посланике да се ова седница прекида ради одржавања Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години, која је сазвана за среду, 24. октобар у 10 часова.
О наставку прекинуте седнице народни посланици ће бити накнадно обавештени.

Другог дана, 30. октобра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Милош Алигрудић, Арпад Фремонд, Олгица Батић, Весна Милекић, Радмила Геров, Иван Јовановић и Миланка Јевтовић Вукојичић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина започела је расправу у начелу о Предлогу закона о управљању миграцијама, који је образложила представник предлагача, министар здравља Славица Ђукић Дејановић.

Народна скупштина је, основу Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата народним посланицама Ани Секуловић и Марији Блечић, пре истека времена на које су изабране.
Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије о додели мандата народних посланика у Народној скупштини за упражњена посланичка места и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народним посланицима Радославу Комленовићу, изабраном са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), и Радмилу Костићу, изабраном са Изборне листе ПОKРЕНИМО СРБИЈУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, који су након потврђивања мандата положили заклетву.
До краја дана, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о управљању миграцијама и o Предлогу закона о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима, који је народним посланицима такође образложила представник предлагача, министар здравља Славица Ђукић Дејановић.

Трећег дана рада, 31. октобра, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о тачкама 5. 6. и 8. дневног реда, с обзиром на то да је Влада повукла из процедуре Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области енергетике.
Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији (АД Железнице Србије: Рехабилитација пруга) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат унапређења водних система у Суботици) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима.
Председавајући седници, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић прекинуо је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години, ради одржавања нове, Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине која је сазвана за четвртак, 1. новембар 2012. године.
О наставку прекинуте седнице народни посланици ће бити благовремено обавештени.

Четвртог дана рада, 6. новембра, на почетку заједничког јединственог претреса о предлозима одлука по тачкама 9. и 10. дневног реда, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач обавестила је народне посланике да је Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава повукао Предлог одлуке о избору Савета гувернера НБС и да ће се у оквиру претреса разматрати само Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Агенције за енергетику Републике Србије.
На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Петар Кунтић, Јудита Поповић, Милица Војић-Марковић, др Предраг Мијатовић и Олгица Батић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У преподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је претрес о Предлогу одлуке о давању сагласности на Статут Агенције за енергетику Републике Србије.
У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес у начелу о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, ''Volksbank'' a.d. Beograd, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад. Предложени закон народним посланицима образложила је потпредседница Владе Србије за европске интеграције Сузана Грубјешић.
До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о амнестији.

На почетку петог дана рада, 7. новембра, председавајући седници, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић обавестио је народне посланике да су повучени амандамни на Предлог закона о допунама Закона о заштити података о личности.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлог закона о управљању миграцијама, а председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач обавестила је народне посланике да је повучен једини предложени амандман на Предлог закона о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима.
Пошто је Народна скупштина закључила претрес о свим тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић одредио је четвртак, 8. новембар 2012. године, са почетком у 11,00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2012. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 8. новембра 2012. године, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о амнестији, Предлог закона о допунама Закона о заштити података о личности, Предлог закона о управљању миграцијама и Предлог закона о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима.
Већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (АД Железнице Србије: Рехабилитација пруга) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат унапређења водних система у Суботици) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима.
Народна скупштина није усвојила Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Агенције за енергетику Републике Србије.
Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, ''Volksbank'' a.d. Beograd, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад.
У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је о повредама Пословника на које су народни посланици указивали у току заседања и одлучила да Пословник није повређен ни у једном случају.
Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о амнестији, у целини

2. Предлог закона о допунама Закона о заштити података о личности, у целини

3. Предлог закона о управљању миграцијама, у целини

4. Предлог закона о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима, у целини

5. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (АД Железнице Србије: Рехабилитација пруга) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, у целини

6. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат унапређења водних система у Суботици) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, у целини

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, у целини

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Агенције за енергетику Републике Србије

11. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, ''Volksbank'' a.d. Beograd, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад, у целини
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
недеља, 5. април
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја