11. октобар 2016. Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

11. октобар 2016. Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Уторак, 11. октобар 2016.

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години за уторак, 11. октобар, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Олена Папуга, Марко Ђуришић, Чедомир Јовановић, др Санда Рашковић Ивић, Зоран Радојичић, др Иван Бауер, Милија Милетић, Саша Радуловић и Жарко Мићин затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије, са листа кандидата које су поднели овлашћени предлагачи:
  -удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце;
  -удружење издавача електронских медија и удружења новинара и
  -надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

 2. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 6. Закона о стицању својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС“, број 15/16), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство;

 3. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији од 2. фебруара 2012. године, који је поднела Влада;

 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је поднела Влада;

 5. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Јединствена Србија.
Народна скупштина започела је рад јединственим претресом о првој тачки дневног реда седнице.

До краја дана Народна скупштина водила је јединствени претрес о Избору чланова Савета Регулаторног рела за електронске медије, са листа кандидата које су поднели овлашћени предлагачи: удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, удружење издавача електронских медија и удружења новинара и надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Другог дана рада, 12. октобра, Народна скупштина водила је и закључила претрес о Избору чланова Савета Регулаторног рела за електронске медије, са листа кандидата које су поднели овлашћени предлагачи: удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, удружење издавача електронских медија и удружења новинара и надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

У поподневном делу рада Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес Предлога аутентичног тумачења одредбе члана 6. Закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево.

Трећег дана рада, 13. октобра, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група народни посланици Фатмир Хасани, Ненад Милић, Мирослав Алексић, др Санда Рашковић Ивић, Бошко Обрадовић, Балша Божовић, Маријан Ристичевић, Бранислав Михајловић, проф. др Војислав Шешељ и Михаило Јокић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је рад јединственим претресом о трећој тачки дневног реда.

Током седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић обавестила је народне посланике да је, у седишту Европске комисије, објављено да је град Нови Сад изабран за европску престоницу културе 2021. године.

До краја дана Народна скупштина je водила и закључила јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума о изменама допунама Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџана као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији од 2. фебруара 2012. године.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о тачкама један до три дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2016. години, а у складу са чланом 87. став 5 Пословника Народне скупштине, председница Народне скупштине Маја Гојковић, одредила је петак, 14. октобар 2016. године, са почетком у 11.00 часова, као Дан за гласање о прве три тачке дневног реда седнице.

Дан за гласање о прве три тачке дневног реда

У Дану за гласање Народна скупштина није изабрала ниједног од предложених кандидата за једног члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, а које су предложила удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце.

Народна скупштина је, са 135 гласова народних посланика, за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије изабрала Горана Пековића, кога су предложила удружења издавача електронских медија и удружења новинара у Републици Србији и са 135 гласова народних посланика, за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, изабрала Ђорђа Возаревића, кога је предложио надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Након избора, председница Народне скупштине Маја Гојковић честитала је у своје, и у име народних посланика, изабраним члановима Савета Регулаторног тела за електронске медије и пожелела им успех у раду.

Народна скупштина је усвојила већином гласова Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 6. Закона о стицању својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС“, број 15/16) и Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији од 2. фебруара 2012. године.

Резултати гласања:

1. Избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије

2. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 6. Закона о стицању својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС“, број 15/16)

3. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији

Петог дана рада, 18. октобра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Драган Јовановић, Мариника Тепић, Наташа Мићић, Ђорђе Вукадиновић, проф. др Миладин Шеварлић, проф. др Драгољуб Мићуновић, проф. др Војислав Шешељ, Милија Милетић, Саша Радуловић, Александар Марковић и Иван Карић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

У име предлагача, Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, образложио је министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.

У наставку седнице Народна скупштина закључила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

До краја дана Народна скупштина је обавила јединствени претрес о Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Јединствена Србија.

Шестог дана рада, 20. октобра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Енис Имамовић, Дубравка Филиповски, Мариника Тепић, Марко Ђурић, Срђан Ного, мр Александра Јерков, Милан Лапчевић, Владимир Ђурић, Неђо Јовановић, проф. др Војислав Шешељ и проф. др Марко Атлагић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

До краја рада, Народна скупштина обавила је претрес о појединостима четврте тачке дневног реда седнице.

Седмог дана рада, 21. октобра, Народна скупштина уврстила је дневни ред Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2016. години, као шесту тачку дневног реда, Предлог одлуке о измени Одлуке и утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, коју је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о тачки 5. и јединствени претрес о тачки 6. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, као и одлучивање о прве три тачке дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је петак, 21. октобар, са почетком у 10.10 часова, као Дан за гласање о преосталим тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије и Предлог одлуке о измени Одлуке и утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.

Резултати гласања:

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, у целини

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (Јединствена Србија)

6. Предлог одлуке о измени Одлуке и утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

У Дану за гласање Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника, на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години.

Видео (27)

Уторак, 11. октобар 2016. | ​Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016.(I)

Уторак, 11. октобар 2016. | ​Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016.(II)

Уторак, 11. октобар 2016. | ​Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016.(III)

Уторак, 11. октобар 2016. | ​Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016.(IV)

Среда, 12. октобар 2016. | ​наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 22


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2