21. децембар 2015. Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

21. децембар 2015. Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Понедељак, 21. децембар 2015.

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Десету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години за понедељак, 21. децембар 2015. године, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина је утврдила следећи дневни ред:

1. Листа кандидата за избор Тужиоца за организовани криминал и Листа кандидата за избор Тужиоца за ратне злочине, који је поднела Влада;
2. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, који је поднела Влада;
3. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу, који је поднела Влада;
4. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, који је поднела Влада;
5. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину, који је поднела Влада;
6. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, који је поднела Влада;
7. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, који је поднела Влада;
8. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању, који је поднела Влада;
9. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, који је поднела Влада;
10. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву, који је поднела Влада;
11. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву, који је поднела Влада;
12. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици, који је поднела Влада;
13. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици, који је поднела Влада;
14. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору, који је поднела Влада;
15. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, који је поднела Влада;
16. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу, који је поднела Влада;
17. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, који је поднела Влада;
18. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу, који је поднела Влада;
19. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, који је поднела Влада;
20. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини, који је поднела Влада;
21. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, који је поднела Влада;
22. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, који је поднела Влада;
23. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, који је поднела Влада;
24. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, који је поднела Влада;
25. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожеги, који је поднела Влада;
26. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, који је поднела Влада;
27. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лебану, који је поднела Влада;
28. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Рашки, који је поднела Влада;
29. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, који је поднела Влада;
30. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, који је поднела Влада;
31. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану, који је поднела Влада;
32. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великом Градишту, који је поднела Влада;
33. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, који је поднела Влада;
34. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу, који је поднела Влада;
35. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу, који је поднела Влада;
36. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу, који је поднела Влада;
37. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву, који је поднела Влада;
38. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици, који је поднела Влада;
39. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу, који је поднела Влада;
40. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, који је поднела Влада;
41. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици, који је поднела Влада;
42. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, који је поднела Влада;
43. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти, који је поднела Влада;
44. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју, који је поднела Влада;
45. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, који је поднела Влада;
46. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Кикинди, који је поднела Влада;
47. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, који је поднела Влада;
48. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Јагодини, који је поднела Влада;
49. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику, који је поднела Влада;
50. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву, који је поднела Влада;
51. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку, који је поднела Влада;
52. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, који је поднела Влада;
53. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, који је поднела Влада;
54. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који је поднела Влада;
55. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
56. Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, који је поднела Влада;
57. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
58. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
59. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
60. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
61. Предлог закона о преузимању обавеза Јавног Предузећа ''Србијагас'' Нови Сад према привредном друштву ''Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, који је поднела Влада;
62. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банка за обнову и развој, који је поднела Влада;
63. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд, за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин, који је поднела Влада;
64. Предлог закона о задругама, који је поднела Влада;
65. Предлог закона о привредним коморама, који је поднела Влада;
66. Предлог закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, који је поднела Влада;
67. Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, који је поднела Влада;
68. Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, који је поднела Влада;
69. Предлог закона о обнови након елементарне и друге непогоде, који је поднела Влада;
70. Предлог закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада;
71. Предлог закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности, који је поднела Влада;
72. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, који је поднела Влада;
73. Предлог закона о заштити земљишта, који је поднела Влада и
74. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка.

Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика мр Игора Бечића да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 1. до 53. дневног реда седнице, затим заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 54. до 71. дневног реда седнице и заједнички начелни претрес о тачкама 72. и 73. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина је започела заједнички јединствени претрес о тачкама 1. до 53. дневног реда седнице, које је образложио представник предлагача, министар правде Никола Селаковић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 1. до 53. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила заједнички јединствени претрес, а на основу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић, одредио је понедељак, 21. децембар, у 18.30 часова, као Дан за гласање о тачкама 1. до 53. дневног реда Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина се већином гласова од укупног броја народних посланика изјаснила о Листи кандидата за избор Тужиоца за организовани криминал и изабрала, са 139 гласова, Младена Ненадића за Tужиоца за организовани криминал, коме је председница Народне скупштине Маја Гојковић честитала избор и пожелела успех и раду.

Народна скупштина се већином гласова од укупног броја народних посланика изјаснила и о Листи кандидата за избор Тужиоца за ратне злочине. С обзиром да ниједан кандидат није добио потребан број гласова народних посланика, Народна скупштина није изабрала Тужиоца за ратне злочине.

Већином гласова народних посланика усвојени су и предлози одлука о избору јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима у Београду, Лесковцу, Новом Пазару, Неготину, Чачку, Прокупљу, Врању, Нишу, Ваљеву, Смедереву, Сремској Митровици, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Шапцу, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву и Јагодини.

Већином гласова народних посланика Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.

Такође, већином гласова народних посланика усвојени су и предлози одлука о избору јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима у Крагујевцу, Пожеги, Лесковцу, Лебану, Рашки, Обреновцу, Лазаревцу, Владичином Хану, Великом Градишту, Пожаревцу, Ужицу, Убу, Горњем Милановцу, Смедереву, Сремској Митровици, Вршцу, Новом Саду, Суботици, Бачкој Паланци, Сенти, Бечеју, Зрењанину, Кикинди, Аранђеловцу, Јагодини, Трстенику, Краљеву, Чачку, Крушевцу и Параћину.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 54. до 71. дневног реда седнице, које су образложили представници предлагача, министар привреде Жељко Сертић, министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић и министар финансија Душан Вујовић.

Другог дана рада, 22. децембра, пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Мирослав Маринковић, Наташа Вучковић и Александар Јовичић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 72. и 73. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту и Предлогу закона о заштити земљишта.

Предложене законе народним посланицима образложио је, у име предлагача, министар пољопривреде и заштитне животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић.

Председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, поздравила је у име народних посланика и у своје лично име, студенте Универзитета „Џон Незбит“ у Београду, који су пратили део седнице са галерије Велике сале Народне скупштине.

Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о тачкама 72. и 73. дневног реда седнице.

Председавајући седнице, потпредседник Народне скупштине Игор Бечић, поздравио је у име народних посланика и у своје име, децу без родитељског старања из Београда, Ниша и Аранђеловца, полазнике социјално инклузивног програма „Генерација будућности“, који су пратили део седнице са галерије Велике сале Народне скупштине.

До краја рада, Народна скупштина обавила је и јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Трећег дана рада, 23. децембра, Народна скупштина је водила и закључила претрес у појединостима о тачкама 54. до 64. дневног реда седнице.

Током седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић поздравила је, у своје и у име народних посланика, студенте Факултета политичких наука Универзитета у Београду, полазнике школе „Отворени парламент“, који су са галерије пленарне сале пратили део седнице.

Четвртог дана рада, 24. децембра, пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Чотрић, Александар Сенић, Ђорђе Милићевић, Горан Ћирић и Ивана Стојиљковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина је започела претрес у појединостима о тачкама 65. до 71. дневног реда седнице.

Током седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић поздравила је, у своје и у име народних посланика, практиканте градске општине Чукарица, који су са галерије пленарне сале пратили део седнице.

До краја рада, Народна скупштина је водила и закључила претрес у појединостима о предлозима закона из тачака 65. до 71. дневног реда седнице.

Петог дана рада, 28. децембра 2015. године пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици минутом ћутања одали су почаст преминулом народном посланику Милану Кораћу.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, поздравио је, у име народних посланика и у своје име, представнике Удружења пољопривредника који су учествовали у писању Предлога закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, који су пратили део седнице са галерије велике сале.

Председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић подсетила је народне посланике да је на седници Четрнаестог ванредног заседања у 2015. години Народна скупштина изабрала Загорку Доловац за Републичког јавног тужиоца и позвала Доловац да приступи полагању заклетве пред Народном скупштином. По полагању заклетве, председница Народне скупштине пожелела јој је, у своје и у име народних посланика, успех у раду .

У поподневном делу рада, Народна скупштина завршила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту и обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о заштити земљишта.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, одредио је уторак, 29. децембар 2015. године, са почетком у 10.00 часова, као Дан за гласање о преосталим тачкама дневног реда Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 29. децембра Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика следеће предлоге закона и одлука:

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама,
Предлог закона о преузимању обавеза Јавног Предузећа ''Србијагас'' Нови Сад према привредном друштву ''Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије,
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,
Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд, за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин,
Предлог закона о задругама,
Предлог закона о привредним коморама,
Предлог закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације,
Предлог закона о обнови након елементарне и друге непогоде,
Предлог закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту,
Предлог закона о заштити земљишта, и
Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

У Дану за гласање Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају Пословник није био повређен.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Десету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Закључивањем седнице завршено је Друго редовно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2015. години, а државну химну Републике Србије извео је хор КУД Абрашевић из Београда.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 10. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја