4. септембар 2014. Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

4. септембар 2014. Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Четвртак, 4. септембар 2014.

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је, на захтев Владе Републике Србије, Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за четвртак, 4. септембар 2014. године, са почетком у 10.00 часова.


У захтеву за одржавање Деветог ванредног заседања утврђен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – оквирном програму за истраживање и иновације (2014 - 2020), који је поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о потврђивању Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту тајних војних података, који је поднела Влада;

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис, који је поднела Влада;

15. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, који је поднела Влада;

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари, који је поднела Влада;

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају, који је поднела Влада;

18. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији, који је поднела Влада;

19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКО, који је поднела Влада;

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзулараних представништва и сталних мисија при међународним организацијама,који је поднела Влада;

21. Предлог закона о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, који је поднела Влада;

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства, који је поднела Влада;

23. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

24. Предлог одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFORRCA) у 2014. години, коју је поднела Влада;

25. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину, коју је поднела Влада.

Народна скупштина је прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда, заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 3, 4, 5. и 6. дневног реда и заједнички јединствени претрес о предлозима закона и одлука из тачака 8 – 25. дневног реда заседања.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Чотрић, Риза Халими, Драган Јовановић, Марко Ђуришић, др Слободан Гвозденовић и Борислав Стефановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је констатовала оставку коју је на функцију члана Републичке изборне комисије поднео Срђан Смиљанић.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда, које је, у име предлагача, образложио министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић.

До краја дана, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – Оквирном програму за истраживање и иновације (2014 - 2020).

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о прве две тачке дневног реда, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић подсетила је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.

Сагласно тој одредби, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је четвртак, 4. септембар 2014. године, у 17.40 часова, као Дан за гласање о другој тачки дневног реда, односно о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – Оквирном програму за истраживање и иновације (2014 - 2020).

Дан за гласање

У Дану за гласање, 4. септембра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – Оквирном програму за истраживање и иновације (2014 - 2020).

Резултати гласања:

2. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 - оквирном програму за истраживање и иновације (2014 - 2020)

Другог дана рада, 5. септембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 3, 4, 5. и 6. дневног реда, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлогу закона о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлогу закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државној управи.

Предлоге закона образложила је потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички.

Народна скупштина је констатовала да је Гордана Стаменић поднела оставку на функцију заменика генералног секретара Народне скупштине.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 3, 4, 5. и 6. дневног реда.

Трећег дана рада, 8. септембра, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о измени Закона о здравственом осигурању, који је поднела Влада.

Предлог закона образложио је министар здравља др Златибор Лончар.

До краја преподневног дела заседања, Народна скупштина је водила и закључила начелни претрес о Предлогу закона о измени Закона о здравственом осигурању.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака од 8. до 25. дневног реда седнице.

Предлоге аката образложио је, у име предлагача, министар одбране Братислав Гашић.

Пошто је Народна скупштина обавила заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака од 8. до 25. дневног реда, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић подсетила је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.

Сагласно тој одредби, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је понедељак, 8. септембар 2014. године, у 20.25 часова, као Дан за гласање о тачкама од 8. до 25. дневног реда.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 8. септембра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података; Предлог закона о потврђивању Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту тајних војних података; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности; Предлог закона о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис; Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају; Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији; Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКО; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзулараних представништва и сталних мисија при међународним организацијама; Предлог закона о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

Народна скупштина је, већином гласова, усвојила и Предлог одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFORRCA) у 2014. години и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину.

Резултати гласања:

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података, у целини

9. Предлог закона о потврђивању Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине, у целини

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података, у целини

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података, у целини

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту тајних војних података, у целини

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у целини

14. Предлог закона о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис, у целини

15. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, у целини

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари, у целини

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају, у целини

18. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији, у целини

19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКО, у целини

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзулараних представништва и сталних мисија при међународним организацијама, у целини

21. Предлог закона о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, у целини

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства, у целини

23. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, у целини

24. Предлог одлуке о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFORRCA) у 2014. години, у целини

25. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину, у целини


Четвртог дана рада, 9. септембра, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

Пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Мирко Чикириз, др Јанко Веселиновић, Дубравка Филиповски, Гордана Чомић и Владимир Ђукановић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

Петог дана рада, 10. септембра, Народна скупштина започела је и до краја рада закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлогу закона о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлогу закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државној управи.

Народна скупштина обавила је и претрес у поједностима о Предлогу закона о измени Закона о здравственом осигурању.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и појединостима, потпредседник Народне скупштине Игор Бечић одредио је среду, 10. септембар 2014. године, са почетком у 16.45 часова, као Дан за гласање о предлозима закона из тачака 1, 3, 4, 5, 6. и 7. дневног реда Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 10. септембра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлог закона о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи.

Већином гласова народних посланика усвојен је и Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању.

Народна скупштина је у Дану за гласање одлучивала о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, у целини

4. Предлог закона о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, у целини

5. Предлог закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи, у целини

7. Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању, у целини

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, потпредседник Народне скупштине Игор Бечић закључио је Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Видео (1)

Четвртак, 4. септембар 2014. | Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години 04.09.2014.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
петак, 4. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја