18.септембар 2012. Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2012.години (ФОТО:Танјуг)

18.септембар 2012. Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2012.години (ФОТО:Танјуг)

Уторак, 18. септембар 2012.

Девето ванредно заседање Народне скупштине у 2012. години

Председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић сазвао је, на захтев 123 народна посланика, Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2012. години, за уторак, 18. септембар 2012. године, са почетком у 15 часова.


У захтеву за одржавање заседања одређен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада,
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада,
6. Предлог закона о изменама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада,
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискалним касама, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о изменама Закона о приватизацији, који је поднела Влада,
11. Предлог закона о изменама Закона о обавезном осигурању у саобраћају, који је поднела Влада,
12. Предлог закона о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, који је поднела Влада,
13. Предлог закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине, који је поднела Влада,
14. Предлог закона о изменама Закона о хемикалијама, који је поднела Влада,
15. Предлог закона о изменама Закона о водама, који је поднела Влада,
16. Предлог закона о изменама Закона о шумама, који је поднела Влада,
17. Предлог закона о измени Закона о сточарству, који је поднела Влада,
18. Предлог закона о изменама Закона о вину, који је поднела Влада,
19. Предлог закона о измени и допунама Закона о ветеринарству, који је поднела Влада,
20. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, који је поднела Влада,
21. Предлог закона о изменама Закона о ваздушном саобраћају, који је поднела Влада,
22. Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавним путевима, који је поднела Влада,
23. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама, који је поднела Влада,
24. Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици, који је поднела Влада,
25. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2012. годину:
1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
2) Републичког фонда за здравствено осигурање,
3) Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада,
26. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада,
27. Предлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада,
28. Предлог закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, који је поднела Влада,
29. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира, који је поднела Влада,
30. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу систему ''stand by'' аранжмана Уједињених нација, који је поднела Влада,
31. Предлог закона о потврђивању Предлога измене Статута Међународног монетарног фонда о реформи Одбора извршних директора, који је поднела Влада,
32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве и Протокола за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве, који је поднела Влада,
33. Предлог за избор вицегувернера Народне банке Србије, који је поднео гувернер Народне банке Србије,
34. Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава,
35. Предлози одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, које су поднеле посланичке групе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, Социјалдемократска партија Србије, Социјалистичка партија Србије, Уједињени региони Србије и Нова Србија и
36. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела Посланичка група Уједињени региони Србије.

Пре преласка на рад по дневном реду заседања, Народна скупштина је на основу Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата, пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима проф.др Зорану Машићу, Бошку Ничићу, проф.др Небојши Здравковићу и Милосаву Миличковићу.

Председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Петар Петковић, Миљенко Дерета, Александар Југовић, Ђорђе Стојшић, Милетић Михајловић, Маја Гојковић, Иван Карић и Борко Стефановић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика, прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 24. дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 25, 26, 27. и 28. дневног реда, као и заједнички јединствени претрес о тачкама 29, 30, 31. и 32. дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 33, 34, 35. и 36. дневног реда заседања.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 24. дневног реда заседања.

Предлоге закона, народним посланицима образложио је представник предлагача министар финансија и привреде Млађан Динкић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 24. дневног реда заседања.

Другог дана рада, 19. септембра, Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 24. дневног реда заседања.

Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије о додели мандата народних посланика у Народној скупштини за упражњена посланичка места и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народним посланицима Небојши Берићу и Ирени Алексић, изабраним са Изборне листе ПОКРЕНИМО СРБИЈУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ и народном посланику Рајку Стевановићу, изабраном са Изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-МЛАЂАН ДИНКИЋ. Након потврђивања мандата, новоизабрани народни посланици положили су заклетву.

До краја рада, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о тачкама 1. до 24. дневног реда.

Трећег дана рада, 20. септембра, Народна скупштина jeводила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогузакона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2012. годину: 1) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 2) Републичког фонда за здравствено осигурање, 3) Националне службе за запошљавање, као и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлогу закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању иПредлогу закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Саша Дујовић, Јудита Поповић, Душан Милисављевић, Мирко Чикириз и Марко Јакшић затражили су обавештења и објашњења, у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Представник предлагача, министар финансија и привреде Млађан Динкић образложио је народним посланицима предлоге ових закона.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 29. до 32. дневног реда заседања – о Предлогу закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира, Предлогу закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу систему ''standby'' аранжмана Уједињених нација, Предлогу закона о потврђивању Предлога измене Статута Међународног монетарног фонда о реформи Одбора извршних директора и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве и Протокола за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве.

Предложене законе, у име предлагача, образложио је Александар Вучић, први потпредседник Владе задужен за одбрану, безбедност и борбу против корупције и криминала и министар одбране.

Четвртог дана, 21. септембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким јединственим претресом о Предлогу за избор вицегувернера Народне банке Србије, Предлогу одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције, Предлозима одлука о изменама Одлуке о избору чланова и зтаменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије и Предлогу одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.

Предлог за избор вицегувернера Народне банке Србије образложила је предлагач др Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о тачкама 33, 34, 35, и 36. дневног реда.

Петог дана рада, 22. септембра, Народна скупштина је водила и закључила расправу у појединостима о предлозима закона Деветог ванредног заседања Народне скупштине у 2012. години.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда Деветог ванредног заседања, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач одредила је уторак, 25. септембар 2012. године, са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Деветог ванредног заседања Народне скупштине у 2012. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 25. септембра 2012. године, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискалним касама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе.
Осим тога, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму, Предлог закона о изменама Закона о приватизацији, Предлог закона о изменама Закона о обавезном осигурању у саобраћају, Предлог закона о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, Предлог закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине, Предлог закона о изменама Закона о хемикалијама, Предлог закона о изменама Закона о водама, Предлог закона о изменама Закона о шумама, Предлог закона о измени Закона о сточарству, Предлог закона о изменама Закона о вину, Предлог закона о измени и допунама Закона о ветеринарству, Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, Предлог закона о изменама Закона о ваздушном саобраћају, Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавним путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици.
Народна скупштина усвојила је са 135 гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину. Такође, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила предлоге одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2012. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.
У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Предлог закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.
Већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу систему ''stand by'' аранжмана Уједињених нација, Предлог закона о потврђивању Предлога измене Статута Међународног монетарног фонда о реформи Одбора извршних директора, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве и Протокола за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве.
Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог за избор вицегувернера Народне банке Србије и Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције.
Након усвајања Предлога одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције председник, потпредседник и чланови Савета Државне ревизорске институције положили су заклетву пред Народном скупштином.
У наставку рада, Народна скупштина је усвојила, већином гласова народних посланика, Предлоге одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.
У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су народни посланици указивали у току заседања и одлучила да ни у једном случају нису биле повређене одредбе Пословника.
Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда овог заседања и одлучивање о њима, председник Народне скупштине мр Небојша Стефановић закључио је Девето ванредно заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години.


Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, у целини

6. Предлог закона о изменама Закона о републичким административним таксама, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискалним касама, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму, у целини

10. Предлог закона о изменама Закона о приватизацији, у целини

11. Предлог закона о изменама Закона о обавезном осигурању у саобраћају, у целини

12. Предлог закона о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, у целини

13. Предлог закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине, у целини

14. Предлог закона о изменама Закона о хемикалијама, у целини

15. Предлог закона о изменама Закона о водама, у целини

16. Предлог закона о изменама Закона о шумама, у целини

17. Предлог закона о измени Закона о сточарству, у целини

18. Предлог закона о изменама Закона о вину, у целини

19. Предлог закона о измени и допунама Закона о ветеринарству, у целини

20. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, у целини

21. Предлог закона о изменама Закона о ваздушном саобраћају, у целини

22. Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавним путевима, у целини

23. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама, у целини

24. Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици, у целини

25. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, у целини

26. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у целини

27. Предлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у целини

28. Предлог закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, у целини

29. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира

30. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу систему "stand by" аранжмана Уједињених нација

31. Предлог закона о потврђивању Предлога измене Статута Међународног монетарног фонда о реформи Одбора извршних директора

32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве и Протокола за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве

33. Предлог за избор вицегувернера Народне банке Србије

34. Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције

35. Предлози одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

36. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијамаПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
недеља, 5. април
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја