24.фебруар 2020. Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

24.фебруар 2020. Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Понедељак, 24. фебруар 2020.

Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је, на захтев Владе, Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, за понедељак, 24. фебруар, са почетком у 10 часова.


У захтеву за одржавање седнице одређен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о допуни Закона о парничном поступку, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допуни Закона о облигационим односима, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о играма на срећу, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији. који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR), који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Мaкедоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мaкедоније о узајамном признању возачких дозвола, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије. који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша. који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода, који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства, који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава, који је поднела Влада;
 27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса, који је поднела Влада;
 28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе, који је поднела Влада;
 29. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе, који је поднела Влада;
 30. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, који је поднела Влада;
 31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи, који је поднела Влада;
 32. Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори, који је поднела Влада;
 33. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи, који је поднела Влада;
 34. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике, који је поднела Влада и
 35. Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, које је поднела Влада.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3. и 29. дневног реда седнице, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 4, 5, 7, 8. и од 10. до 35. дневног реда седнице и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 6. и 9. дневног реда седнице.

У преподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3. и 29. дневног реда седнице, које је образложио представник предлагача потпредседник Владе и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3. и 29. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 25. фебруара, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Вјерица Радета, Предраг Јеленковић, Татјана Мацура, Милија Милетић, Неђо Јовановић, Ђорђе Вукадиновић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштинe.

У наставку седнице, Народна скупштине започела је и водила заједнички и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 4, 5, 7. и 8, од 10. до 28. и од 30. до 35. дневног реда седнице.

Предложене законе народним посланицима образложили су министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и министар финансија Синиша Мали.

До краја дана, Народна скупштина завршила је заједнички и јединствени претрес тачака 4, 5, 7. и 8, од 10. до 28. и од 30. до 35. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 26. фебруара, Народна скупштина је започела заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији и о Предлогу закона о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице.

Предлоге закона образложили су представници предлагача, потпредседник Владе Републике Србије, министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 6. и 9. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 27. фебруара, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Шешељ, Фатмир Хасани, др Муамер Бачевац, Мирјана Драгаш, Маријан Ристичевић, Сандра Божић и Ђорђе Вукадиновић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић обавестила је народне посланике да, у складу са чланом 101. Пословника Народне скупштине, прекида рад Двадесет шестог ванредног заседања, због одржавања Двадесет седмог ванредног заседања Народне скупштине у Једанаестом сазиву, које је сазвано за данас, 27. фебруар у 11 часова.

Председница Народне скупштине обавестила је народне посланике и да ће Двадесет шесто ванредно заседање бити настављено одмах по завршетку Двадесет седмог ванредног заседања.

По закључивању Двадесет седмог ванредног заседања, 27. фебруара, Народна скупштина наставила је рад, и обавила претрес у појединостима о првој тачки дневног реда o Предлогу закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, који је поднела Влада.

Народна скупштина је обавила претрес у појединостима и о тачкама 2. и 3. дневног реда, o Предлогу закона о допуни Закона о парничном поступку и Предлогу закона о изменама и допуни Закона о облигационим односима.

Народна скупштина започела је расправу у појединостима о 4. тачки, o Предлогу закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.

Петог дана рада, 28. фебруара, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о тачкама 4. и 5. дневног реда, o Предлогу закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и о Предлогу закона о играма на срећу.

Шестог дана рада, 29. фебруара, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о 6. тачки, Предлогу закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је суботу, 29. фебруар са почетком у 16.00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине у Једанаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, Предлог закона о допуни Закона о парничном поступку, Предлог закона о изменама и допуни Закона о облигационим односима, Предлог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, Предлог закона о играма на срећу и Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, које је поднела Влада.

Народни посланици су, већином гласова, усвојили Предлог закона о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR), Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице, које је поднела Влада.

У Дану за гласање, Народна скупштина је усвојила Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Мaкедоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мaкедоније о узајамном признању возачких дозвола, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије, Предлог закона о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, Предлог закона о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II, Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе, Предлог закона о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике и Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, које је поднела Влада.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, у целини

2. Предлог закона о допуни Закона о парничном поступку, у целини

3. Предлог закона о изменама и допуни Закона о облигационим односима, у целини

4. Предлог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, у целини

5. Предлог закона о играма на срећу, у целини

6. Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, у целини

7. Предлог закона о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR)

8. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

9. Предлог закона о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Мaкедоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мaкедоније о узајамном признању возачких дозвола

11. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије

12. Предлог закона о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине

13. Предлог закона о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске

14. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима

18. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава

19. Предлог закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе

21. Предлог закона о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама

23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша

24. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода

25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава

27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса

28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе

29. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе

30. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља

31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи

32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори

33. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи

34. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике

35. Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.


Видео (23)

Понедељак, 24. фебруар 2020. | Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020.(I)

Понедељак, 24. фебруар 2020. | Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020.(II)

Понедељак, 24. фебруар 2020. | Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020.(III)

Понедељак, 24. фебруар 2020. | Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020.(IV)

Уторак, 25. фебруар 2020. | наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.02.2020.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 18


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
среда, 22. мај

Цео календар догађаја