Понедељак, 25. новембар 2019.

Гојковић сазвала нову седницу за четвртак, 28. новембар

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години за четвртак, 28. новембар, са почетком у 10 часова.


Председница је предложила да Народна скупштина на овој седници размотри Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, које је поднела Влада, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, које је поднела Влада.

Председница Народне скупштине предложила је и да се на седници разматра Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, и Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, које је поднела Влада.

Предложено је да народни посланици размотре Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама и Предлог закона о агенцијском запошљавању, које је поднела Влада.

Седница ће се одржати у Великој сали Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2