22. децембар 2014. Једанаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

22. децембар 2014. Једанаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Понедељак, 22. децембар 2014.

Једанаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Једанаесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за понедељак, 22. децембар 2014. године, са почетком у 10.00 часова.


Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину, који је поднела Влада (број 400-4655/14 од 20. децембра 2014. године)
2. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2015. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2015. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину, који је поднела Влада (број 400-4598/14 од 17. децембра 2014. године)
3. Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада (број 181-4599/14 од 17. децембра 2014. године)
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада број 400-4600/14 од 17. децембра 2014. године)
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада (број 43-4656/14 од 20. децембра 2014. године)
6. Предлог закона о измени Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада (број 43-4657/14 од 20. децембра 2014. године)
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада (број 43-4658/14 од 20. децембра 2014. године)
8. Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, који је поднела Влада (број 465-4660/14 од 20. децембра 2014. године)
9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада (број 320-4659/14 од 20. децембра 2014. године)
10. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''АИК Банка'' а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад, који је поднела Влада (број 011-4576/14 од 15. децембра 2014. године)
11. Предлог закона о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia а.д. Београд према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, који је поднела Влада (број 011-4581/14 од 16. децембра 2014. године)
12. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада (број 011-4572/14 од 15. децембра 2014. године).

Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика Владимира Маринковића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачак 1. до 12. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака од 1. до 12. дневног реда.

Предлоге закона, у име предлагача, образложио је представник предлагача министар финансија др Душан Вујовић.

Седници су присуствовали и председник Владе Републике Србије Александар Вучић, министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, министар омладине и спорта Вања Удовичић, министарка без портфеља задужена за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић, министар привреде Жељко Сертић, министарка пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, министар рударства и енергетике Александар Антић, министар здравља Златибор Лончар, министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, министар, просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић и министар одбране Братислав Гашић.

До краја рада Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака од 1. до 12. дневног реда.

Другог дана рада, 24. децембра, Народна скупштина је започела претрес у појединостима о предлозима закона из тачака 1. до 12. дневног реда седнице.

Седници су присуствовали министар финансија др Душан Вујовић, министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић, министар привреде Жељко Сертић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин , министарка без портфеља задужена за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички и министарка пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић.

До краја рада Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о предлозима закона о предлозима закона из тачака 1. до 12. дневног реда седнице

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и појединостима о свим тачкама, председавајући седници, председник Народне скупштине Маја Гојковић, одредиo је четвртак , 25. децембар 2014. године, 5.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Једанаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину. Народна скупштина већином гласова народних посланика усвојила је и Предлог закона о буџету Републике Србије за 2015. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2015. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину
У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлог закона о измени Закона о порезу на додату вредност, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу и Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.
Народна скупштина усвојила је Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''АИК Банка'' а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад; Предлог закона о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia а.д. Београд према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије и Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој.
У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:


1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину


2. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2015. годину


3. Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у целини


4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у целини


5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у целини


6. Предлог закона о измени Закона о порезу на додату вредност, у целини


7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, у целини


8. Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, у целини


9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, у целини


10. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, АИК Банка а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа Србијагас Нови Сад, у целини


11. Предлог закона о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia а.д. Београд према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, у целини


12. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој


Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, закључио је Једанаесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1