2003. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2003. 144
Влада 98
народни посланици 38
остали предлагачи 8

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине