1992. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 1992. 231
Влада 136
народни посланици 83
одбори Народне скупштине 2
остали предлагачи 10

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине