2013. година

Подносиоци амандмана

година 2013. 2825
Влада 32
одбори Народне скупштине 105
народни посланици 2684
остали 4

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине