2010. година

Подносиоци амандмана

година 2010. 4096
Влада 59
одбори Народне скупштине 157
народни посланици 3874
остали 6

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине