2004. година

Подносиоци амандмана

година 2004. 2340
Влада 3
одбори Народне скупштине 10
народни посланици 2326
остали 1

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине