2003. година

Подносиоци амандмана

година 2003. 2902
Влада 112
одбори Народне скупштине 18
народни посланици 2727
остали 45

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине