2002. година

Подносиоци амандмана

година 2002. 2866
Влада 110
одбори Народне скупштине 29
народни посланици 2587
остали 140

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине