2001. година

Подносиоци амандмана

година 2001. 2974
Влада 60
одбори Народне скупштине 60
народни посланици 2804
остали 50

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине