1999. година

Подносиоци амандмана

година 1999. 307
Влада 3
одбори Народне скупштине 16
народни посланици 288
остали 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине