1998. година

Подносиоци амандмана

година 1998. 316
Влада 28
одбори Народне скупштине 63
народни посланици 225
остали 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине