1995. година

Подносиоци амандмана

година 1995. 1845
Влада 63
одбори Народне скупштине 47
народни посланици 1735
остали 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине