1994. година

Подносиоци амандмана

година 1994. 2123
Влада 144
одбори Народне скупштине 135
народни посланици 1836
остали 8

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине