1993. година

Подносиоци амандмана

година 1993. 1206
Влада 162
одбори Народне скупштине 96
народни посланици 948
остали 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине