3. новембар 2014. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

3. новембар 2014. Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Понедељак, 3. новембар 2014.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за понедељак, 3. новембар 2014. године, са почетком у 10.00 часова.


Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности, који је поднела Влада;
3. Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, који је поднела Влада;
5. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група Демократска странка;
6. Предлог одлуке о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић и
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, који је поднела група од 128 народних посланика Посланичке групе Српска напредна странка.

Народна скупштина усвојила је предлог народнe посланице др Александре Томић да се обави заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда, заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 3. и 4. дневног реда и заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 5. и 6. дневног реда седнице.

Народна скупштина усвојила је предлог народнe посланице др Александре Томић да се претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности обави одмах по завршетку начелног претреса тих предлога закона.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности.

У име предлагача, предложене законе образложио је министар правде Никола Селаковић.

До краја рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности.

Другог дана рада, 4. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Чотрић, др Бранко Ђуровић, Иван Карић, др Љубиша Стојмировић и Борислав Стефановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 3. и 4. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама Закона о здравственом осигурању и Предлогу закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.

У име предлагача, предложене законе образложио је министар здравља др Златибор Лончар.

Током рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама Закона о здравственом осигурању и Предлогу закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.

Народна скупштина је, до краја рада обавила и заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 5. и 6. дневног реда седнице, односно о Предлогу одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група Демократска странка и Предлогу одлуке о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић.

Трећег дана рада, 5. новембра, Народна скупштина је започела и до краја дана закључила претрес у појединостима о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности.

Председница Народне скупштине је у име народних посланика и у своје лично име поздравила студенте Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, који су са галерије Велике сале пратили део седнице Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и појединостима о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, подсетила је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.

Сагласно тој одредби, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је среду, 5. новембар 2014. године, у 13.50 часова, као Дан за гласање о тачкама 1. и 2. дневног реда седнице, односно Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 5. новембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и Предлог закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности, у целини

Четвртог дана, 6. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Драган Јовановић, мр Александра Јерков и Зоран Бабић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, који је поднела група од 128 народних посланика Посланичке групе Српска напредна странка.

Предложени закон образложио је представник предлагача народни посланик Зоран Бабић.

На предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, Народна скупштина је констатовала престанак мандата, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Бојану Зирићу, даном подношења оставке.

До краја рада, Народна скупштина завршила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности.

Петог дана рада, 7. новембра, Народна скупштина започела је и закључила претрес у појединостима о 3. тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама Закона о здравственом осигурању.

У настaвку рада, Народна скупштина је водила и закључила претрес у појединостима о 4. тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.

Шестог дана рада, 8. новембра, Народна скупштина је започела и до краја дана закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, који је поднела група од 128 народних посланика Посланичке групе Српска напредна странка.

Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народној посланици Ани Филиповић, изабраној са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста), након чега је новоизабрана народна посланица положила заклетву.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и појединостима о свим тачкама дневног реда, и имајући у виду да је претходно гласано о прве две тачке дневног реда, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић одредио је суботу, 8. новембар 2014. године, у 16.00 часова, као Дан за гласање о тачкама 3, 4, 5, 6. и 7. дневног реда седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 8. новембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању и Предлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, које је поднела Влада.

Народна скупштина је, у Дану за гласање, усвојила Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група Демократска странка, као и Предлог одлуке о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, коју је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић.

Већином гласова народних посланика, Народна скупштина је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, који је поднела група од 128 народних посланика Посланичке групе Српска напредна странка.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

3. Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању, у целини

4. Предлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, у целини

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДС)

6. Предлог одлуке о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, у целини


Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић закључио је Седму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
среда, 22. мај

Цео календар догађаја