Sektor za međunarodne odnose

rukovodilac Sektora:

kontakt tel:

e-mail:


U Sektoru za međunarodne odnose
obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje akata i realizaciju aktivnosti iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa i parlamentarne saradnje; učešće stalnih i drugih delegacija Narodne skupštine u radu međunarodnih i regionalnih organizacija; posete studijskih grupa predstavničkim telima drugih država i primanje delegacija; posete studijskih grupa ili članova predstavničkih tela drugih država; pripremu materijala za posete delegacija Narodne skupštine i njenih radnih tela predstavničkim telima drugih država, međunarodnim i regionalnim organizacijama; prevođenje, kao i drugi poslovi za potrebe Narodne skupštine, njenih radnih tela, poslaničkih grupa i narodnih poslanika iz oblasti međunarodnih odnosa.

U Sektoru za međunarodne odnose obrazuju se:

1) Odeljenje za spoljne poslove i

2) Odsek za poslove prevođenja.


Odeljenje za spoljne poslove

načelnik: mr Vladimir Filipović

kontakt tel: 011/3026-576
e-mail: v.filipovic@parlament.rs


Odsek za poslove prevođenja

U Odseku za poslove prevođenja obavljaju se poslovi pismenog i usmenog prevođenja (konsekutivno i simultano) za potrebe Narodne skupštine u vezi sa međunarodnim parlamentarnim aktivnostima. Usklađuju se prevodi sa međunarodnim prevodilačkim standardima i normama.


šef Odseka: Ana Milanović

kontakt tel: 011/3026-100

e-mail: ana.milanovic@parlament.rs


P U S Č P S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Subota, 24. mart
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja