Sektor za međunarodne odnose

rukovodilac Sektora:
kontakt tel:
e-mail:


U Sektoru za međunarodne odnoseobavljaju se poslovi koji se odnose na:pripremanje akata i realizaciju aktivnosti iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa i parlamentarne saradnje; učešće stalnih i drugih delegacija Narodne skupštine u radu međunarodnih i regionalnih organizacija; posete studijskih grupa predstavničkim telima drugih država i primanje delegacija; posete studijskih grupa ili članova predstavničkih tela drugih država; pripremu materijala za posete delegacija Narodne skupštine i njenih radnih tela predstavničkim telima drugih država, međunarodnim i regionalnim organizacijama; prevođenje, kao i drugi poslovi za potrebe Narodne skupštine, njenih radnih tela, poslaničkih grupa i narodnih poslanika iz oblasti međunarodnih odnosa.

U Sektoru za međunarodne odnose obrazuju se:

  1. Odeljenje za spoljne poslove i
  2. Odsek za poslove prevođenja.

Odeljenje za spoljne poslove

načelnik: mr Vladimir Filipović
kontakt tel: 011/3026-576
e-mail: v.filipovic@parlament.rsOdsek za poslove prevođenja

U Odseku za poslove prevođenja obavljaju se poslovi pismenog i usmenog prevođenja (konsekutivno i simultano) za potrebe Narodne skupštine u vezi sa međunarodnim parlamentarnim aktivnostima. Usklađuju se prevodi sa međunarodnim prevodilačkim standardima i normama.

šef Odseka: Ana Milanović
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: ana.milanovic@parlament.rs


P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nedelja, 20. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja