Kabinet predsednika Narodne skupštine

šef Kabineta: Nebojša Pešić

kontakt tel: 011/3026-100


U Kabinetu predsednika Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: proučavanjei obraduakata koje razmatra Narodna skupština i drugih akata upućenih predsednikui potpredsednicima Narodne skupštine; organizovanje i koordinaciju u vezi sa ostvarivanjem saradnje predsednika Narodne skupštine sa državnim organima, organizacijama i telima, kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama; pripremu informacija, stručnih analiza i mišljenja za potrebe predsednika i potpredsednika Narodne skupštine; pripremu podsetnika i drugih materijala od značaja za učešće predsednika, odnosno potpredsednika Narodne skupštine na sastancima Kolegijuma, konferencijama, okruglim stolovima i drugim skupovima, kao i pripremu materijala za razgovore sa stranim delegacijama i gostima iz inostranstva; pripremu godišnjeg programa rada Narodne skupštine; organizovanje službenih putovanja i javnih nastupa predsednika i potpredsednika Narodne skupštine; pružanje stručne i administrativne podrške poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini; komunikaciju sa građanima i učestvovanje u organizovanju i realizaciji poseta građana Narodnoj skupštini i drugi poslovi od značaja za vršenje funkcije predsednika i potpredsednika Narodne skupštine.

P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3