Back
Backmeni

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku Republike Srbije


godina broj donetih zakona objavljenih u Službenom glasniku RS
1991.162
1992.104
1993.90
1994.64
1995.45
1996.61
1997.31
1998.41
1999.26
2000.14
2001.48
2002.47
2003.47
2004.88
2005.120
2006.52
2007.72
2008.48
2009.265
2010.260
2011.205
2012.130
2013.147
2014.146
2015.
196
2016.
88
2017.
89
2018.
218
2019.
180
2020.133

skrolujte sadržaj da biste pročitali više