Back
Backmeni

Javna slušanjaOdbor može da organizuje javno slušanje radi pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, razjašnjenja pojedinih rešenja iz predloženog ili važećeg akta, razjašnjenja pitanja značajnih za pripremu predloga akta, ili drugog pitanja koje je u nadležnosti odbora, kao i radi praćenja sprovođenja i primene zakona, odnosno ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine. Postupak organizovanja javnog slušanja uređen je Poslovnikom Narodne skupštine.

Poslovnik Narodne skupštine, čl. 83. i 84.

Više informacija na www.parlament.rs

Datum Javno slušanje
19.01.2022. Veštačka inteligencija i čovek u novom digitalnom dobu
06.12.2021. Predstavljanje Nacrta strategije trgovine Republike Srbije do 2025. godine
03.12.2021. Sprovođenje sporazuma Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama - COP26 u Srbiji
09.11.2021. Predstavljanje Budžeta za 2022. godinu i Završnog računa budžeta za 2020. godinu
17.09.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
16.09.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
14.09.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
13.09.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
02.09.2021. DIGITALIZACIJA U PRIVREDI – POTENCIJALI I IZAZOVI
09.07.2021. Digitalizacija u Srbiji: Otvoreni podaci i njihova upotreba
02.06.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
31.05.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
27.05.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
26.05.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
24.05.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
19.05.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
10.05.2021. Državni data centar: informaciona bezbednost i zaštita podataka
29.04.2021. Promene Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa
12.04.2021. Predstavljanje Predloga zakona o elektronskom fakturisanju
09.04.2021. PREDSTAVLjANjE PREDLOGA ZAKONA O KORIŠĆENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE, PREDLOGA ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE, PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI I PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA
22.03.2021. Prečišćavanje voda i uloga lokalnih samouprava
26.02.2021. Digitalizacija u Srbiji – gde smo danas
11.12.2020. Predstavljanje Predloga zakona o fiskalizaciji i Predloga zakona o digitalnoj imovini
10.02.2020. Kvalitet vazduha u Srbiji
04.02.2020. Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima
28.11.2019. Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
26.11.2019. Sprečavanje nasilja nad ženama
22.11.2019. Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina
19.09.2019. Stanje voda u Srbiji
17.06.2019. Predlog zakona o nauci i istraživanjima
11.06.2019. Predstavljanje prvog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja
19.11.2018. Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
08.11.2017. Sprovođenje ciljeva održivog razvoja: uloga Narodne skupštine
14.12.2016. Uloga i značaj HPV imunizacije
30.11.2016. Sistemska rešenja u životnoj sredini - Srbija 2017 - 2027, definisanje problema u oblasti upravljanja vodama
22.11.2016. Predstavljanje Priručnika za parlamentarce – vodič kroz međunarodno izbegličko pravo
14.11.2016. Sistematska rešenja u životnoj sredini – Srbija 2017-2027- definisanje problema
01.11.2016. Sistematska rešenja u životnoj sredini – Srbija 2017-2027- definisanje problema
13.10.2016. Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-25 - sprovođenje i prioritetne mere za 2017-18
25.02.2016. Dualno obrazovanje u funkciji boljeg zapošljavanja – za i protiv
10.12.2015. Zaštita dece u Srbiji – od zakona do sprovođenja
26.11.2015. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (II deo)
19.11.2015. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
17.11.2015. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
26.10.2015. Starenje - godine života: od privilegije do diskriminacije
14.10.2015. Nacionalni okvir kvalifikacija – povezivanje obrazovanja i tržišta rada u Srbiji
10.09.2015. Sajber bezbednost u Republici Srbiji
25.05.2015. Informaciono društvo u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji
20.04.2015. Klimatske promene kao realnost u Srbiji i EU – izazovi, odgovornosti, mogućnosti
17.04.2015. Rad i funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina
24.03.2015. Mogućnosti za efikasnije korišćenje biomase u energetske svrhe u Republici Srbiji
24.02.2015. Podizanje vetrozaštitnih pojaseva i zaštita od erozije
18.02.2015. Nacrt zakona o udžbenicima
29.01.2015. Reciklaža u Republici Srbiji
29.12.2014. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
23.12.2014. Upravljanjе sredstvima iz IPA-2 fondova
16.12.2014. Deponije u Republici Srbiji
05.12.2014. Dostupnost i načini korišćenja sredstava iz IPARD fonda
01.12.2014. Upravljanje industrijskim otpadom i tretman opasnog otpada u Republici Srbiji
20.11.2014. 25 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta – rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici
07.11.2014. Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji
25.07.2014. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
14.07.2014. Autorsko pravo i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava dramskih, filmskih i televizijskih umetnika i interpretatora
05.06.2014. Metodologija procene stanja životne sredine i otklanjanja privremene i trajne štete u životnoj sredini prouzrokovane poplavama u Republici Srbiji
03.12.2013. Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i CAHVIO Konvencije Saveta Evrope (Istanbulska konvencija)
02.12.2013. NATURA 2000 u Srbiji 2013
26.11.2013. Žensko preduzetništvo u Srbiji
25.11.2013. Integracioni procesi na evroazijskom prostoru i perspektive za saradnju sa Srbijom
19.11.2013. Predstavljanje Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece u Srbiji
12.11.2013. Digitalizacija – Racionalno korišćenje frekvencijskog spektra
04.11.2013. Nacionalni prioriteti za međunarodnu finansijsku pomoć za period 2014-2017. godine, sa projekcijom do 2020. godine
09.10.2013. Energetska efikasnost kao mogućnost razvoja Srbije
07.10.2013. Da li je Srbiji potrebna malina?
30.09.2013. Oblast zaštite životne sredine kao međuresorna nadležnost, procedure kontrole primene propisa i nadzor nad procesom izrečenih prekršajnih kazni
24.07.2013. Projekat plovnog puta Kanal Morava
26.06.2013. Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012. godinu
19.06.2013. Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima
23.05.2013. Srbija i dijaspora – kako unaprediti saradnju?
18.04.2013. Koncept javnotužilačke istrage, sa osvrtom na uporednopravno iskustvo Savezne Republike Nemačke
09.04.2013. Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu
05.04.2013. Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima
03.04.2013. Modeli finansiranja kulture u zemljama Evropske unije
02.04.2013. Donošenje rezolucije o zakonodavnoj politici
21.03.2013. Položaj ratnih veterana u Srbiji
18.03.2013. Uloga Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u zaštiti i unapređenju ljudskih prava i razmatranje potrebe za unapređenjem zakonskog okvira
07.03.2013. Nostrifikacija diploma
01.03.2013. Novi strateški pravci u borbi protiv droge – jednog od najvećeg zla današnjice
18.02.2013. Akcioni plan za ispunjavanje preporuka Evropske komisije sadržanih u Godišnjem izveštaju o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija za 2012. godinu
14.02.2013. Politička i druga prava Srba u regionu
06.02.2013. Uticaj genetički modifikovanih organizama (transgena) na životnu sredinu i zdravlje
28.01.2013. Medijske slobode – nije vreme za ćutanje!
24.01.2013. Godinu dana primene Zakona o socijalnoj zaštiti
12.12.2012. Rasprava o Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine
10.12.2012. Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Srbija
28.11.2012. Rasprava o Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine
26.11.2012. Borba protiv nasilja u porodici
20.11.2012. Stanje i perspektive preduzeća metalske industrije Srbije
17.11.2012. Zaštita od zloupotrebe dece na internetu
13.11.2012. Uticaj genetički modifikovanih organizama (transgena) na životnu sredinu i zdravlje
05.04.2012. Lokalni izbori na AP Kosovo i Metohija
09.03.2012. Politika evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije „Zdravlje 2020“ – zdravlje u svim politikama i Srbija
06.03.2012. Korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije
30.01.2012. Narodna skupština na putu evropskih integracija
22.12.2011. Primena Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325- Žene, mir i bezbednost
13.12.2011. Problematika završetka privatizacije u Srbiji u svetlu nastupa nove ekonomske krize
08.12.2011. Predstavljanje Izveštaja podgrupe o sprovođenju Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzije
06.12.2011. Izrada socijalne karte za 200 porodica čiji su bliski srodnici kidnapovani ili nestali na Kosovu i Metohiji
25.11.2011. Interresorna saradnja i mehanizmi podrške žrtvama nasilja
10.11.2011. Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa
20.10.2011. Zdravstvena zaštita adolescenata – u svetlu novih zakonskih odredbi
19.10.2011. Od siromaštva do održivosti: Ljudi u centru inkluzivnog razvoja
16.09.2011. Predlog zakona o javnoj svojini
20.07.2011. Predlog zakona o energetici
20.06.2011. Ostvarivanje prava izbeglih i prognanih lica u zemljama njihovog porekla
18.05.2011. Izazovi prisilnih migracija u Srbiji
12.05.2011. Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti
21.04.2011. Radna verziji predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika
14.04.2011. Saradnja Odbora za predstavke i predloge Narodne skupštine sa komisijama, tj. radnim telima lokalne samouprave koja se bave ovom tematikom
08.04.2011. Analiza postojećeg stanja u sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma i implementacije Dekade Roma
02.12.2010. Ispunjena obećanja-primena UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u praksi
30.11.2010. Preduzetničko učenje
25.11.2010. Održan skup o ulozi medija u borbi protiv nasilja nad ženama
22.06.2010. Ostvarivanje prava izbeglica u zemljama porekla
10.12.2009. Apatridija i siromaštvo u Srbiji
19.06.2009. Javna rasprava o temama od značaja za izradu Predloga zakona o Narodnoj skupštini i Predloga poslovnika Narodne skupštine
08.04.2009. Uticaj svetske ekonomske krize na marginalizovane grupe, Romska zajednica u Srbiji – mere Vlade Republike Srbije za ublažavanje krize
05.11.2008. Poboljšanje položaja izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji

skrolujte sadržaj da biste pročitali više