Back
Backmeni

Građani

Otvorenost. Dostupnost. Odgovornost.

Edukativni centar Narodne skupštine osnovan je s ciljem jačanja i unapređenja dvosmerne komunikacije institucije i građana ili grupa građana.

Kroz različite programe, Edukativni centar afirmiše značaj parlamenta, njegovu ulogu i poziciju u društvu.

Takođe, ovi programi omogućavaju da se u Narodnoj skupštini čuje Vaš glas i Vaše mišljenje.

Edukativni centar se bavi promocijom Narodne skupštine, kao doma demokratskog dijaloga i kuće svih građana.

Principi u radu Edukativnog centra su otvorenost, dostupnost, odgovornost.


Edukativni programi jednako su dostupni građanima koji posećuju Narodnu skupštinu, ali i građanima do kojih parlament dolazi, kao i građanima koji koriste savremene tehnologije u komunikaciji. Za one građane koji mogu da dođu u Narodnu skupštinu, postoji nekoliko programa poseta, kao i mogućnost praćenja sednica sa galerije Velike sale. Za građane koji to ne mogu, Edukativni centar priprema brojne informativne publikacije, promotivne filmove i program terenskih poseta - Mobilni parlament.

Naši kontakti su:

Grupa za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine

kontakt telefon: 011-3026-273; 011-3026-236

e-mail: edukacija@parlament.rs


skrolujte sadržaj da biste pročitali više