Sa Evropskim parlamentom

Susreti predstavnika Narodne skupštine (članovi Odbora za evropske integracije) i Delegacije EP formalizovani su 2004. godine ustanovljavanjem redovnih godišnjih sastanaka Interparlamentarnog dijaloga. Od 2006. godine ovaj vid saradnje Narodne skupštine sa Evropskim parlamentom odvija se kroz godišnje Interparlamentarne sastanke, koji se naizmenično održavaju u Beogradu i Briselu/Strazburu:

  • Prvi interparlamentarni sastanak održan je u Briselu, 21-22. novembra 2006. godine,
  • Drugi interparlamentarni sastanak održan je u Beogradu, 24-26. novembra 2008. godine,
  • Treći interparlamentarni sastanak održan je u Strazburu, 16-17. decembra 2009. godine,
  • Četvrti interparlamentarni sastanak održan je u Beogradu, 04-05. oktobra 2010. godine,
  • Peti interparlamentarni sastanak održan je u Briselu, 18-19. aprila 2011. godine.
Po završetku Interparlamentarnog sastanka predsedavajući delegacija usvajaju zajedničke izjave. Evropski parlament na Interparlamentarnim sastancima predstavlja Delegacija za saradnju sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom (do 2009. godine ova delegacija se zvala Delegacija za saradnju sa zemljama jugoistočne Evrope). Šef delegacije je slovački poslanik Eduard Kukan, a potpredsednici su slovenački poslanik Jelko Kacin i rumunski poslanik Viktor Bostinaru. Delegaciju Narodne skupštine čine članovi Odbora za evropske integracije. Šef delegacije je predsednik Odbora Laslo Varga.

Najznačajniji dokument za opšte odnose Evropskog parlamenta i Srbije je Izveštaj EP o Srbiji, koji predlaže izvestilac EP za Srbiju Jelko Kacin.

Od interesa za saradnju NS i EP je i Grupa za zapadni Balkan, koja je oformljena na konstitutivnom sastanku 6. oktobra 2009. godine. Nju čine: Hanes Svoboda (Austrija) – predsednik grupe i izvestilac za Hrvatsku, Doris Pak (Nemačka)- izvestilac za BiH, izvestilac za Makedoniju (u procesu izbora), Jelko Kacin (Slovenija) – izvestilac za Srbiju, Ulrike Lunaček (Austrija) – izvestilac za Kosovo, Čarls Tanok (V. Britanija) – izvestilac za Crnu Goru, Nikolaos Chountis (Grčka) – izvestilac za Albaniju, Eduard Kukan (Slovačka) – predsednik Delegacije EP za odnose sa Albanijom, BiH, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom i Krištof Lisek (Poljska) – u svojstvu predstavnika Podkomiteta za odbranu i bezbednost.

U EP je septembra 2010. godine oformljena neformalna parlamentarna grupa „Prijatelja Srbije“. Predsednik grupe je rumunski poslanik Viktor Boštinaru, a potpredsednica je Nemica Silvana Koch-Mehrin. Grupi okuplja više od 50 članova. Cilj formiranja grupe u okviru EP je unapređenje odnosa sa Srbijom i promocija zajedničkih inicijativa. Evropski poslanici su ocenili formiranje ove grupe pravovremenim i dugoročno značajnim. Grupu prijatelja Srbije u EP čine poslanici iz različitih država članica EU, koji pripadaju različitim političkim opcijama. Najbrojniji članovi su iz grupacije socijalista i narodnjaka. Formiranjem Grupe prijatelja Srbije ostvaren je viši oblik veza, kao i stvaranje platforme za bolje razumevanje političkog pravca Srbije, promovisanje naših stavova u smislu poštovanja standarda i vrednosti EU, kao i ostvarivanja strateškog cilja - članstva u EU.

O odnosima i saradnji EP i Narodne skupštine svedoče sve učestalije posete članova Evropskog parlamenta Srbiji, kao i posete narodnih poslanika Evropskom parlamentu.

Saradnja sa Evropskim parlamentom se odvija i kroz seminare koje EP organizuje za poslanike i zaposlene iz zemalja Zapadnog Balkana na različite teme od važnosti za reformu društva i proces približavanja ovih zemalja EU (o viznoj liberalizaciji, o CEFTI, o reformi pravosuđa, o budžetu itd.);