Evropske integracije

Srbija u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji

Pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji je strateško opredeljenje Srbije, koje počiva na širokom političkom i socijalnom konsenzusu. Put ka EU se vidi kao put ka modernijem društvu stabilne demokratije i razvijene ekonomije, a politički i ekonomski zahtevi, koje postavlja EU, budući podudarni sa pretpostavkama za uspešnu političku i ekonomsku transformaciju, kao sredstvo, a ne kao cilj razvoja. Na taj način, pridruživanje Evropskoj uniji podrazumeva osvajanje pretpostavki vlastitog razvoja i stabilnosti, uz istovremeno širenje evropskog prostora mira i demokratije.Proces stabilizacije i pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji formalno je započet 2001. godine. Narodna skupština usvojila je, 13. oktobra 2004. godine, Rezoluciju o pridruženju evropskoj uniji. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Prelazni trgovinski sporazum potpisani su 29. aprila 2008. godine u Briselu a Narodna skupština ih je ratifikovala 09. septembra 2008. godine. Od 1. februara 2009. godine Srbija jednostrano primenjuje prelazni trgovinski sporazum, koji je u decembru iste godine odmrznuti od strane EU, a14. juna 2010. Savet ministara Evropske unije, odlučio je da odmrzne iproces ratifikacije SSP.Evropski parlament je ratifikovao SSP 19. Januara 2011. godine. Predsednik Srbije je u decembru 2010. godine podneo zahtev za članstvo u EU.


U Narodnoj skupštini, izmenama Poslovnika od 30. maja 2003. godine, ustanovljen je Odbor za evropske integracije. Nakon raspada Državne zajednice Srbija i Crna gora, 2006. godine, Narodna skupština preuzima nadležnosti koje je do tada imala Skupština Srbije i Crne gore u vezi sa evropskim integracijama, tako da je formirano Odeljenje za evropske integracije.

P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31