Sreda, 13. septembar 2017.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova računa na podršku Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije i Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima.


Sastanak je održan na inicijativu predsednika Odbora radi upoznavanja sa aktivnostima koje je ovaj skupštinski odbor imao u prethodnom periodu u ovoj oblasti, kao i razmene mišljenja u pogledu budućih aktivnosti i podrške koju bi Kancelarija mogla da pruži Odboru.

Tom prilikom predsednik Odbora je podsetio na interparlamentarnu radionicu koja je održana na inicijativu Odbora u maju ove godine, kao i planiranih daljih aktivnosti u vezi regionalne saradnje kroz formiranje interparlamentarnog odbora ili drugog zajedničkog tela koje bi na regionalnom nivou razmatralo pitanja vezana za borbu protiv trgovine ljudima.

Predstavnici Kancelarije ukazali su da je Vlada usvojila Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava, koja se odnosi na period od 2017. do 2022. godine i da su već započete aktivnosti na njenoj implementaciji, jačanjem institucionalnih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima. Obostrano je prepoznat značaj regionalne saradnje u borbi protiv trgovine ljudima, kako na nivou nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, tako i na drugim nivoima.

S tim u vezi podržana je aktivnost ovog Odbora u cilju saradnje parlamenata Zapadnog Balkana, izražena je spremnost Kancelarije da, u skladu sa svojim nadležnostima, podrži regionalnu saradnju parlamenata, kao i želja da se Narodna skupština, njena radna tela i parlamentarne delegacije u što većoj meri uključe u aktivnosti vezane za borbu protiv trgovine ljudima.

Na sastanku se razgovaralo i o borbi protiv trgovine ljudima na lokalnom nivou i jačanju lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, što je i jedna od aktivnosti predviđena akcionim planom.

Jedna od tema sastanka bila je buduće izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i eventualna potreba da se preciziraju odredbe o ropstvu i trgovini ljudima kao teškim oblicima diskriminacije.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3