9. mart 2017. Predsednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu sa ekspertima misije SIGMA

9. mart 2017. Predsednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu sa ekspertima misije SIGMA

Četvrtak, 9. mart 2017.

Predsednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu sastali se sa ekspertima misije SIGMA

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović sastali su se u Domu Narodne skupštine sa članovima misije SIGMA, sa kojima su razgovarali o delokrugu rada ovih radnih tela Narodne skupštine, kao i nadležnostima po pitanju nezavisnih državnih organa.


Ispred programa SIGMA, sastanku su prisustvovali eksperti Vojtek Želinski i David Šiščivo.

Meho Omerović je izvestio članove delegacije da Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova ima nadležnost da sarađuje sa nezavisnim državnim organima poput Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ovi nezavisni organi, kako je rekao, koje bira Narodna skupština, prate stanje ljudskih prava i sloboda i daju preporuke koje proizilaze iz kontrole rada državnih organa. Omerović je naglasio da Odbor jednom godišnje razmatra redovne godišnje izveštaje nezavisnih državnih institucija i predlog zaključaka prosleđuje Narodnoj skupštini na razmatranje u plenumu. Ujedno, pored redovnih godišnjih izveštaja, Odbor je do sada razmatrao i posebne izveštaje i druge akte Zaštitnika građana kao što je Mapa puta deinstitucionalizacije u Srbiji i Model zakona o rodnoj ravnopravnosti i slično. Dalje je naveo da nalazi i preporuke nezavisnih državnih organa, ovom odboru služe kao pokazatelj na koje pojave i probleme treba da se reaguje, te da Odbor, u skladu s tim, realizuje različite aktivnosti kao što su sednice van sedišta, javna slušanja, konferencije i okrugli stolovi, na koje se redovno pozivaju i predstavnici civilnog sektora.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović dodao je da je u delokrugu rada ovog odbora takođe razmatranje godišnjih izveštaja Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za ravnopravnosti i Agencije za borbu protiv korupcije, koje je uvek u zakonskom roku razmatrao i usvajao, ali da je najveći fokus upravo donošenje zakonodavnog okvira iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Petrović je istakao da Odbor ima odličnu saradnju sa svim nezavisnim državnim organima, ali je skrenuo pažnju na to da su, u pojedinim slučajevima, ipak nezavisna tela prekoračivala svoje nadležnosti kada je u pitanju rad sudova ili informacije od javnog značaja koje nisu u delokrugu rada pojedinih organizacija koje su ih tražile.

Predsednici oba odbora obavestili su predstavnike SIGME da je, imajući u vidu zajedničku aktivnost po pitanju razmatranja izveštaja nezavisnih državnih institucija, bila organizovana i zajednička sednica ova dva odbora, kada je na dnevnom redu bilo razmatranje Izveštaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

U vezi sa iznetim aktivnostima koje ocenjuje program SIGMA, a čija je osnovna uloga pružanje podrške jačanju javnih uprava i sprovođenju reformi upravljanja u državama kandidatima za članstvo u EU, članovi delegacije zahvalili su se predsednicima odbora na informacijama i izrazili nadu da će se saradnja SIGMA programa sa Narodnom skupštinom nastaviti u budućnosti.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Subota, 26. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja