Sreda, 17. jul 2019.

45. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici održanoj 17. jula, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o robnim berzama.


Na Predlog zakona o trgovini podneto je ukupno 59 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, a ostalih 56 da odbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini podneto je ukupno 14 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati jedan amandman, a ostalih 13 da odbije.

Na Predlog zakona o robnim berzama podneto je ukupno 37 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, državna sekretarka Vesna Kovač i savetnici u Ministarstvu Bojana Amanović i Nevena Praizović.

U nastavku rada, članovi Odbora su većinom glasova podržali predlog da narodne poslanice Gorica Gajić i Snežana Paunović učestvuju na Interparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u Evropskoj uniji, koja će biti održana u Helsinkiju 30. septembra i 1. oktobra 2019. godine.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Snežana R. Petrović, Vojislav Vujić, Snežana Paunović i Ana Čarapić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Sreda, 17. jul 2019. | 45. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 17.07.2019.