Четвртак, 15. децембар 2011.

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић сазвала је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за четвртак, 15. децембар 2011. године, са почетком у 10.00 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јединственом бирачком списку, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о кинематографији, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама Закона о становању, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике

Србије у условима економске кризе, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре,
који је поднела Влада;

6. Предлог закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, који је
поднела Влада;

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је
поднела Влада;

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о измени Закона о осигурању, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о задуживању Републике Србије код Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе куповине зграде Аероинжењеринга и извођење неопходних радова на објекту за потребе смештаја Првог основног суда у Београду, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму и програму за Програм ''Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV'' на износ од 45.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, у износу до 25.000.000 евра, за ''Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у СрбијиII – фаза 2'', који је поднела Влада;

13. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Европске инвестиционе банке о оснивању и активностима Регионалне канцеларије Европске инвестиционе банке у Републици Србији, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у борби против тешких кривичних дела, нарочито тероризма и организованог криминала, који је поднела Влада;

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о условима путовања држављана две земље, који је поднела Влада;

16. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у борби против организованог криминала, међународне илегалне трговине дрогама и међународног тероризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније, који је поднела Влада;

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности, који је поднела Влада;

18. Предлог закона о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове, који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа, који је поднела Влада;

19. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2011. годину, који је поднео Одбор за индустрију Народне скупштине Републике Србије;

20. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2012. годину, који је поднео Одбор за индустрију Народне скупштине и

21. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду, који је поднела Влада.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група АрпадФремонд, Слободан Самарџић, Јован Дамјановић, Злата Ђерић, Зоран Остојић, Никола Новаковић, Немања Шаровић, Гојко Радић и Мехо Омеровић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина усвојила је предлог народне посланице Јелене Триванда се обави заједнички начелни претрес о тачкама 3. и 4, заједнички начелни претрес о тачкама 5, 6, 7, 8. и 9, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 10. до 13. дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама од 14. до 18. и заједнички јединствени претрес о тачкама 19. и 20. дневног реда седнице.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике о оставци члана Владе, Божидара Ђелића, који је обављао функцију потпредседника Владе. Потпредседница Чомић је додала, да према члану 278. став 4. Пословника Народне скупштине, даном констатације оставке члана Владе на седници Народне скупштине, члану Владе престаје мандат.

Потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате ђаци и професори Економске школе ''Нада Димић'' из Земуна и поздравила их у име народних посланика и у своје име.

У преподневном делу рада, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јединственом бирачком списку, који је у име предлагача, образложио министар за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић.

До краја првог дана рада, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о кинематографији, који је образложио министар културе, информисања и информационог друштва Предраг Марковић.

Другог дана рада, 16. децембра, Народна скупштина је у току преподнева водила и закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама Закона о становању и Предлогу закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе. Предлоге тих закона образложио је министар животне средине, рударства и просторног планирања Оливер Дулић.

У наставку рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре, Предлогу закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава и Предлогу закона о измени Закона о осигурању.Прва три предлога закона представила је потпредседница Владе Верица Калановић

До краја рада, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о овим тачкама дневног реда.

На почетку трећег дана рада, 20. децембра, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Риза Халими, Жељко Томић, Јоргованка Табаковић, Небојша Ранђеловић, Дејан Мировић и Маја Лаушевић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У току преподневног рада, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић поздравила је, у име народних посланика и у своје име, студенте Београдске пословне школе - Високе школе струковних студија, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

У току преподневног рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 10. до 13. дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама од 14. до 18. дневног реда седнице.

У поподневном делу седнице Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 19. и 20. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 21.децембра, Народна скупштина наставила је рад расправом у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду.
Предложени закон народним посланицима образложила је министарка правде Снежана Маловић.

У преподневном делу рада Народна скупштина обавила је расправу у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду.

У поподневном делу рада председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Никола Новаковић обавестио је народне посланике да, најбољи ученици средњих школа из Оџака, као и председник СО Оџаци, прате део седнице са галерије Велике сале и поздравио их у своје и у име народних посланика.

До краја дана Народна скупштина обавила је и расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јединственом бирачком списку и о Предлогу закона о кинематографији.


Петог дана рада, 22. децембра, Народна скупштина је током преподнева обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама Закона о становању и Предлогу закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре, Предлогу закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава и Предлогу закона о измени Закона о осигурању.

На почетку рада председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Жељко Томић, Божидар Делић, Бојан Ђурић, Срђан Спасојевић и Јоргованка Табаковић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Током рада, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић поздравила је чланове културно - уметничког друштва из Петровца на Млави, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

Шестог дана рада, 23. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о задуживању Републике Србије код Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе куповине зграде Аероинжењеринга и извођење неопходних радова на објекту за потребе смештаја Првог основног суда у Београду.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу свим тачкама дневног реда ове седнице, потпредседница Народне скупштине Републике Србије Гордана Чомић одредила је понедељак, 26. децембар 2011. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.


Дан за гласање


У Дану за гласање, 26. децембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о јединственом бирачком списку
, Предлог закона о кинематографији, Предлог закона о изменама Закона о становању, Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре, Предлог закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, Предлог закона о измени Закона о осигурању и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и Предлог закона о задуживању Републике Србије код Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе куповине зграде Аероинжењеринга и извођење неопходних радова на објекту за потребе смештаја Првог основног суда у Београду, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму и програму за Програм ''Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV'' на износ од 45.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије и Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, у износу до 25.000.000 евра, за ''Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији II – фаза 2''.

Већином гласова народних посланика Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Европске инвестиционе банке о оснивању и активностима Регионалне канцеларије Европске инвестиционе банке у Републици Србији, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у борби против тешких кривичних дела, нарочито тероризма и организованог криминала, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о условима путовања држављана две земље, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у борби против организованог криминала, међународне илегалне трговине дрогама и међународног тероризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности и Предлог закона о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове, који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа.

Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2011. годину, који је поднео Одбор за индустрију Народне скупштине Републике Србије и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2012. годину, који је поднео Одбор за индустрију Народне скупштине.

Током гласања, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић Дејановић обавестила је народне посланике да је одредила понедељак, 26. децембар 2011. године, са почетком у 12.14 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине у 2011. години.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су током седнице указивали народни посланици и одлучила да није повређен ниједан члан Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда овог заседања и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић Дејановић закључила је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
субота, 3. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја