Back
Backмени

Београд

СРЂАН СМИЉАНИЋ

Функција

Генерални секретар Народне скупштине

Датум рођења

16. мај 1979.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник

Биографија

Образовање:

 • Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године;
 • MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, државни универзитет Carlos III, Мадрид, Шпанија – финансијска и пословна економија, међународно пословање, стратешко управљање и операционално руковођење, руковођење људским ресурсима и стратегија маркетинга, анализа тржишта и управљање снабдевачима, менаџерско рачуноводство, а по препоруци професора са Правног факултета Универзитета у Београду и послодавца;
 • Основну школу и гимназију завршио у Београду.

Радно искуство:

 • Генерални секретар Народне скупштине од марта 2019. до октобра 2020. године;
 • Секретар Републичке изборне комисије од новембра 2015. године -;
 • Заменик генералног секретара Народне скупштине од маја 2014. године - марта 2019;
 • Члан Републичке изборне комисије од маја 2014. до новембра 2015. године;
 • Члан Градске изборне комисије од децембра 2017. године -;
 • Национални пројектни директор – Пројекат УНДП-а „Јачање контролне функције и транспарентности Народне скупштине“ од маја 2014. до септембра 2015. године;
 • У Raiffeisen банка а.д. Београд запослен до маја 2014. године у Сектору за правне послове – Одељењу за правне послове са привредом на месту вишег сарадника за правне послове са привредом и то на изради уговора и одлука Банке из делокруга послова са привредом, давању правних мишљења у вези директне примене прописа, примени аката за суд и друге органе као и заступање Банке пред судовима и другим органима;
 • У Point Group запослен као правни саветник од новембра 2005. године до августа 2011. године на пословима финансијског и правног консалтинга, консалтинга код докапитализација и трговања хартијама од вредности, преузимања акционарског капитала, купопродаје удела и откупа потраживања;
 • У Мобтел Србија (Теленор Србија) од септембра 1998. године до јануара 2003. године на пословима у правном сектору и у БК Телекому од марта 1997. године до јуна 1998. године на пословима телекомуникације/испитивање тржишта.

Језици:

 • Енглески и шпански језик

Познавање рада на компјутеру:

 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Остало:

 • Положен државни стручни испит за рад у државним органима.

скролујте садржај да бисте прочитали више