Back
Backмени

Број одржаних седница Народне скупштине

годинаброј одржаних седница Народне скупштине
1991.32
1992.10
1993.13
1994.19
1995.4
1996.5
1997.9
1998.9
1999.6
2000.5
2001.15
2002.11
2003.25
2004.33
2005.26
2006.15
2007.19
2008.16
2009.30
2010.21
2011.33
2012.22
2013.33
2014.32
2015.
39
2016.
23
2017.
23
2018.
19
2019.
33
2020.25

скролујте садржај да бисте прочитали више