Back
Backмени

Број одржаних седница Народне скупштине


годинаброј одржаних седница Народне скупштине
1991.32
1992.10
1993.13
1994.19
1995.4
1996.5
1997.9
1998.9
1999.6
2000.5
2001.15
2002.11
2003.25
2004.33
2005.26
2006.15
2007.19
2008.16
2009.30
2010.21
2011.33
2012.22
2013.33
2014.32
2015.
39
2016.
23
2017.
23
2018.
19
2019.
33
2020.25
2021.50

скролујте садржај да бисте прочитали више