Back
Backмени

Број поднетих амандманагодина број поднетих амандмана
1991.3333
1992.3346
1993.1206
1994.2123
1995.1845
1996.348
1997.3118
1998.316
1999.307
2000.25
2001.2974
2002.2866
2003.2902
2004.2340
2005.3734
2006.1361
2007.1362
2008.1414
2009.11923
2010.4096
2011.4927
2012.1188
2013.2825
2014.2717
2015.
5396
2016.
5174
2017.
5767
2018.
16891
2019.
2615
2020.897

скролујте садржај да бисте прочитали више